השגת תקציבים לבניית בית הכנסת ממוסדות הממשלה.

האם ניתן לגייס תקציבים ממשרדי הממשלה? אם כן למי פונים?