70 שנים לא היה בשטחם בית כנסת, אצל חלקם הייתה לכך התנגדות עיקשת עם השנים, ובלא מעט מהם אי ההסכמה עדיין נמשכת ורוחשת מתחת ועל פני השטח. חרף כל זאת, התופעה, יש שיאמרו המגמה, כבר כאן: עשרות בתי כנסת ח...

תתי-קטגוריות