חכם אהרון שוויקה

כמי שנולד במצרים בקהיר ובתור ילד זכור לי שאת שעות אחה"צ למדתי בישיבת אהבה ואחווה. לארץ עליתי עם משפחתי ב1955 והתגוררנו בטבעון. שנים מספר לאחר מכן ,זכור לי היטב שבאחד הערבים כאשר התחלנו את תפלת המנחה , אני רואה את אבי קם ממקומו וצועד לעברו של אדם ממוצע קומה עטור בזקנקן קטן ולבן , שנכנס זה עתה לבית הכנסת , לוחץ את ידו בחום ומנשק אותה, ולאחר מכן מלווה את האיש ומושיבו על ידו. אני שהשתוממתי מהתנהגותו של אבי , שאלתיו לפשר ההתנהגות הזו, ומי זה האיש ? אבי ענה בגאווה בל תתואר - זה חכם אהרון שוויקה. היה לי הכבוד לזכות ולשמוע את חכם שוויקה מתפלל את תפילת ערבית באותו היום בבית הכנסת של העדה המרוקאית שבו התפללנו. יותר מאוחר לאחר לכתו של החכם , טרח אבי ז"ל להסביר לכל המתפללים מי האיש הזה וכמה היה מכובד במצרים. יותר מאוחר אבי הסביר לי שחכם שוויקה הגיע לטבעון לבקר את בתו שהתגוררה במקום. אני תקווה שאין טעות בידי לגבי האיש כי תאריך עלייתו לארץ 1960 והבקור בטבעון היה באותה תקופה.