קדוש החדש לרמב"ם

אתר חדש להורדה חינם תוכנה להמחשת הלכות קדוש החדש לרמב"ם אתר חדש ובו תוכנות גרפיות תלת מימדיות להמחשת הלכות קדוש החודש לרמב"ם http://sites.google.com/site/kidushhahodesh תוכנה אחת להורדה ובה הדמית לקויי לבנה וחמה, מופעי הירח לפי תאריך ותקופת שמואל http://sites.google.com/site/kidushhahodesh/Home/myfiles וכן תוכנה שניה לפי פרקי הלכות קדוש החודש לרמב"ם פרק ו - יט ותוכנה שלישית והיא גרסה ראשונה לתוכנת ספר גרפית תלת מימדית ע"פ ספרו של הרב רפאל הלוי מהנובר להלכות קדוש החדש מהרמב"ם ובגירסא הראשונה 51 פרקים מתוך 95 והם הקדמה מפורטת ביותר להלכות קדוש החודש ומהלך החמה והמזלות