כמידי חודש מוגשים לכם הידיעות והחדשות שארעו עם בתי הכנסת השונים בארץ ובעולם. רגעים שמחים יותר ושמחים פחות, וגם הצעות לסיורים, סיקור ארועים, ועוד. הרשימה פתוחה ודינמית וכל המעוניין מוזמן להוסיף, להג...
האם יש חשיבות לתפילת יום כיפור קטן? מה קורה כאשר נראה שתפילה לא מועילה כלום? איזו סגולה יש בתפילה על קבר האשה השונמית? ולמה התעקשה חנה להתפלל סמוך לעלי? פנינים והנהגות על ענייני תפילה בספר חדש אודו...
כמידי חודש מוגשים לכם הידיעות והחדשות שארעו עם בתי הכנסת השונים בארץ ובעולם. רגעים שמחים יותר ושמחים פחות, וגם הצעות לסיורים, סיקור ארועים, ועוד. הרשימה פתוחה ודינמית וכל המעוניין מוזמן להוסיף, להג...
בעיצומו של מצבע צוק איתן, בתאריך ה-20 ביולי 2014, נערך קרב בין צה"ל לחאס בשכונת שג'אעיה בעזה, שכונה 'קרב שג'אעיה'. הקרב ארך שלשה ימים במהלכו השתלט צה"ל על השכונה. בתוך הקרב נפגע נגמ"ש של צה"ל ו...
כמו בכל אירוע מרכזי הסובב סביב בתי הכנסת, כמו פרשיית פינוי בית הכנסת בגבעת זאב, אנו מרכזים עבורכם את המידע המפוזר בערוצי ואתרי החדשות השונים. החודש, שריפת בית הכנסת שבגבעת שורק, במהלכו גם נשרפו ספר...
כמידי חודש מוגשים לכם הידיעות והחדשות שארעו עם בתי הכנסת השונים בארץ ובעולם. רגעים שמחים יותר ושמחים פחות, וגם הצעות לסיורים, סיקור ארועים, ועוד. הרשימה פתוחה ודינמית וכל המעוניין מוזמן להוסיף, להג...
מדוע מבקשת ההסתדרות הציונית העולמית שלא לתקצב את ארגון בתי הכנסת והקהלות האורטודוקסיות למרות חברותן המלאה בארגון? הארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות בישראל ובתפוצות - החבר בהסתדר...
"והנה נחוש נא לרגע קט ללב יהודי שעלה בגעגועיו ארצה וזן את עיניו מימי הארץ וקהילותיה, ובהגיעו לשכונתינו בשבת יראה את מקום המקדש אפס מנגד, אך פה ידווה ליבו כי סמוך לעיניו יחללו יהודים את השבת, בעבודת...