בעיונינו ההיסטורי נשים פעמינו לסוגיא היסטורית-הלכתית מרתקת המתייחסת לנושא 'חלונות בית הכנסת' בקהילות אירופה, ובעיקר באשכנז, כאשר מסתבר, כי לא מעט נכתב סביב עניין חשוב זה. הגמרא במסכת ברכות כותב...
מאמר זה יחתום את הסדרה אותה החלנו לפני מספר חודשים - העוסקת בתופעת 'המקהלה' בבתי הכנסת במערב אירופה. בפרקים הקודמים תיארנו בעקבות מאמריהם של הרב עקיבא צימרמן ובעיקר הרב שלמה בנימין המבורגר [ירו...
בפרקים הקודמים סקרנו את דעותיהם של גדולי יהדות אשכנז בעד ונגד המקהלה, ביניהם רבו של הרש"ר הירש רבי יעקב עטלינגער, מחבר הספר ערוך לנר. בחלק זה נסקור את דעתו של הרש"ר הירש עצמו, ביחס לסוגיית המקהלה כ...
בפרקים הקודמים תיארנו את היחס האמביוולנטי והדו-ערכי של רבני מערב אירופה אל תופעת 'המקהלה' בבית הכנסת, כפי שחקר אותה הרב בנימין שלמה המבורגר [ירושתינו, ה]. פרק זה מהווה נדבך נוסף בסדרה ויכלול את דעת...
מלכתחילה תוכננה סדרה זו, על המקהלה בבית הכנסת של מנהיג יהדות מערב אירופה, רבי שמשון רפאל הירש [הרש"ר, 1808-1888], לכלול שני פרקים. אלא שעם סידור החומר והבאתו 'לדפוס' התברר כי היריעה לא תוכל לסקור א...
המקהלה בבית הכנסת של הרש"ר הירש בפרנפורט/ חלק ב   כאשר היה הרש"ר הירש רב צעיר בעיר עמדן, בשנות השלושים לחייו [1844], כתב את הדברים הבאים: "מי זה ירא ד' אשר קרבת אלקים לו טוב וחפץ ב...
  על עולם החזנות, השירה והמקהלה בבית הכנסת של הרש"ר הירש נכתבו שני מאמרים מרכזיים על ידי שני חוקרים ידועי שם: הרב עקיבא צימרמן, הרב בנימין המבורגר. שני המאמרים התפרסמו בספר 'ירושתינו' – סד...
בפרק הקודם תיארנו כיצד הוקיע הרש"ר הירש את הסגידה המוגזמת לבית הכנסת לפאר ולחיצוניות שלו, ואפילו קרא לסגירת בתי הכנסת למשך מאה שנים. לצד זאת חשוב לציין כי גם אצל הרש"ר - הצורה החיצונית והאסתטיק...