תיעוד בתי הכנסת בראש העין

מי יכל להאמין כי העיר בעלת בתי הכנסת הרבים ביותר בארץ [ביחס לאוכלוסיה] היא העיר ראש העין? פרוייקט מיוחד בן 3 שנים לתיעוד כל בתי הכנסת בעיר הגיע החודש לסיומו
 
בינואר 2008 יצאה עיריית ראש העין במיזם ייחודי, מאתגר ומרתק של תיעוד תולדות העיר מתקופת המנדאט הבריטי ועד ימינו. מיזם זה מתבצע בעזרת צוות מתנדבים, אשר גויס מתוך הקהילה, ועבר סדנת הכשרה בת ארבעה מפגשים שכללו ליווי של צוות מקצועי.
 
הוחלט על ידי עירית ראש העין שבכל שנה יבחרו מספר נושאים לתיעוד ולחקר בעיר, כגון מבנים היסטוריים, אתרי מורשת, פעולות ראשי היישוב לדורותיו והתפתחות הנוף העירוני. החומר הרב שנאסף נקלט בארכיון ההיסטורי של העיר, שהוקם בחודש מאי 2009. שם הוא מעובד ומאוחסן באמצעים שונים (כולל דיגיטליים), הדרושים כדי לשמרו ולהנגישו לקהל הרחב. תיעוד בתי הכנסת ביישוב והצגת המידע והצילומים שנאספים במסגרת הפרויקט נערך בשיתוף פעולה עם פרופ' עוז אלמוג וד"ר תמר אלמוג, עורכי אתר "אנשים ישראל".
 
בעיר ראש העין, הכוללת כארבעים אלף תושבים, ישנם כ-140 בתי כנסת, רובם פעילים בדרגות משתנות. אין אפוא ספק שבתי הכנסת, שרובם זעירים ומשפחתיים, יכולים להיחשב לאחד מתווי ההיכר החשובים והבולטים של העיר ומתבקש לתעדם ולהציגם לציבור הרחב.
 
בתהליך התיעוד ניתנה עדיפות לבתי הכנסת הבאים:
·בתי כנסת העומדים בפני סגירה או הריסה בשכונות הוותיקות.
·בתי-כנסת בעלי ייחוד בולט כגון, כאלה שיש בהם ספרי תורה עתיקים, או בעלי סגנון בנייה חריג.
·בתי-כנסת השוכנים במבנים מתקופת המנדט.
·בתי כנסת המייצגים את מגוון העדות והקהילות בעיר: יוצאי תימן, הודו, אתיופיה ועוד.
·ייצוג לכל אחת משכונות העיר.
 
סיפורם של בתי הכנסת של ראש העין חושף עולם יהודי עשיר, מגוון ודינמי. באמצעותם מסופר סיפורו של יישוב קטן ועני, שהוקם על ידי עולי תימן במחנה בריטי נטוש, ולימים נהפך לעיר משגשגת שקהילותיה המגוונות חיות בהרמוניה זו לצד זו. זהו סיפורם של המייסדים, אשר הביאו את עולמם הרוחני והתרבותי לארץ וניסו לשמרו מכל משמר, בין השאר באמצעות בתי התפילה. זהו גם סיפור של דורות ההמשך, ילידי הארץ, שמצד אחד המשיכו את המסורת ומצד שני שינו וחידשו. בתי הכנסת העדתיים גם מייצגים את סיפור ההגירה לישראל – מדינה רב תרבותית ששומרת על עוגנים של מסורת וסגנון חיים של ארץ המוצא.
 
צוות רחב השתתף בפרוייקט הרחב, שכלל צלמים, צוות מחקר, עורכים, ועורכי תוכן ועוד, כולם מתנדבים מסורים מן העיר ראש העין. את הפרוייקט ליוו מדעית הפרופסור עוז אלמוג והד"ר תמר אלמוג.