לנוכח תקופת הקורונה מתעוררת יוזמה בבתי כנסת, להרבות בקדושת בית הכנסת ובפרט שלא לדבר בשעת התפילה. ניתן לפרסם מודעה בענין מינוי אדם שישגיח שלא ידברו כלל בשעת התפילה, וזה לעומת זה, בע"ה לא יהיה שום ממונ...
חג השבועות הוא החג המיוחד שבחגים. כידוע שהוא אחד משלושת הרגלים, בהבדל אחד. לחג השבועות אין חול המועד.   השנה חג השבועות חל במוצש"ק מה שמצריך כמה הכנות מוקדמות לגבאי ורבני בית הכנסת די ...
בואו של החורף המהווה שם קוד לשגרה השוחקת מציב אתגרים רוחניים לא פשוטים בפני גבאי ושוחרי בתי הכנסת. ר' אלון חאמי בטור מיוחד על חורף, קדושה, ובתי כנסת   בראשית דברי אציין כי החורף הוא זמ...
לפני שנים לא מאד רבות מסתובב היה השמש בין חצרות הבתים וקורא בקול 'סליחות, סליחות' כדי להעיר את העם לתפילה. היום מנהג זה כבר לא מצוי. אלון חאמי בטור מיוחד על עצות 'רוחניות' לקראת ימי הסליחות המתחילי...
 הזמן הראוי לסליחות, הפעילות סביבה, סיורי הסליחות, והנגשתם לציבור הרחב. וגם עצה טובה לגבאי בית הכנסת בחודש אלול. פינת היועץ אלון חאמי   הזמן הראוי לסליחות  בשאלה זו מונחת...
לוב, פרשבורג, בוכרה, חב"ד, ירושלים, וורמיזא, מרוקו, קומרנא, תימן, וליטא. מנהגים עתיקים ומעניינים מקהילות ישראל לחודש אלול, אלו מנהגים נותרו ואלו אבדו עם השנים?   א. בחב"ד נהגו לתקוע במ...
ליל תשעה באב. האולם חשוך לחלוטין, ורק פנס בודד המונח על התיבה, ורק קולו הורעם של הרב אזרחי מנסר את החלל, ומבכה את חורבן בית המקדש   שעת ערב מאוחרת, ליל תשעה באב. האולם חשוך לחלוטין, ור...
חודש אייר מביא עמו מספר אירועים מרכזיים כמו יום העצמאות ויום לג בעומר. אירועים אלו מלבד אופיים הרוחני נושאים גם אופי חברתי. היועץ אלון חאמי בטיפים להנהגות נכונות בימים אלו. יום הזיכרון לחללי צ...