דבר העורך לחודש תשרי

בפתח גיליון זה אבקש להזמין שוב כל אחד ואחת מכם לכינוסי הגבאים הייחודיים שאנו עורכים במסגרת אתר איגוד בתי הכנסת ועמותת איילת השחר. ראש השנה, יום כיפור, סוכות, ושמחת תורה, הינם ימים בהם נוהרים המוני יהודים – ביניהם גם כאלו שלא מורגלים בכך - לבתי הכנסת. בייחוד נכון הדבר כלפי יום כיפור. לא הכל יודעים כיצד להתמודד או איך להיערך לימים 'יהודיים' אלו, המושבים שיערכו במסגרת הכינוסים יעסקו בין השאר גם בשאלות מרתקות אלו.
 
את גליון בית הכנסת בחרנו להקדיש בעיקר לחג שמחת תורה החל בעוד שבועות אחדים. הגבאי דוד דואק, היועץ הארגוני ר' אלון חאמי עוסקים בכך בטוריהם. בנוסף כולל הגליון שתי כתבות סביב יום זה. הראשונה סוקרת את גלגולו של ספר התורה המיוחד של קהילת חלב המכונה 'כתר ארם צובה', והשניה מציגה סדרה של מנהגים עתיקים ויפהפיים מקהלות ישראל עתיקות בשנות הגלות הארוכות.
 
לראיון החודש התכבדנו לשוחח עם הרב שמואל רבינוביץ, רב הכותל והמקומות הקדושים, ואת סיור בית הכנסת בחרנו לערוך בבית  המדרש הגדול של חסידות בעלזא.  
 
חגי תשרי מאופיינים בתרומות ונדבות של יהודים רבים שחפצים לקנות זכויות לקראת ימי הדין. רו"ח מנחם אקרמן יסקור בקצרה את חוק זיכוי המס השייך לענין זה. האמנית שרה קונפורטי בטור ובתמונות מהווי החג.
 
פינת ההלכה [שעוסקת גם כן בשמחת תורה], וחדשות בתי הכנסת החודש מופיעים כסדרם.
בברכת 'שישו ושמחו בשמחת תורה'
 
אליעזר היון. עורך