הדף היומי ואמנות

מה הקשר בין הדף היומי לאמנות? דרורית סן על סיום הש"ס ויצירה יהודית
 
הדף היומי הנלמד במקביל בבתי הכנסת בקהילות יהודיות בכל רחבי העולם חושף מדי יום ביומו את הציבור הרחב לעושר תרבותי - אוצר עצום ומגוון, מעביר ערך של דיון ושיחה לימודית, מעלה על נס את ערך הלימוד כשלעצמו, נותן כבוד למילה לניסוח ולמשפט ומנחיל ערכים יהודיים ואוניברסליים חשובים.
 
כדי לקרב את הנושא גם למי שקצת מתקשה ורחוק מעינייני הפלפול התלמודי להנגיש את השאלות הערכיות מתוך הדף היומי, ואולי להבין טוב יותר עמוק יותר את האוצר הגדול המרכיב המרכזי בארון הספרים היהודי על מכלול מרכיבי הלשון והחשיבה התלמודית בחרתי להשתמש בכלי היצירה האמנותית.
 
הלימוד מהפסוקים, האגדה, המבנה של הסוגיה, העריכה ועוד - באים להעביר מסרים ערכיים בעלי משמעות, לעזור לתרום ולכוון בהתמודדות
עם שאלות יסוד של יחס לחיים, לזולת, לבן הזוג, לנכסים ורכוש, לקהילה וכן הלאה.
 
בקישור הזה יוצגו יצירות אומנתיות המתאימים והמעניקים לדף הנלמד של אותו יום פרשנות מזוית אמנותית שלפעמים מאתגרת את נושא הלימוד של אותו יום בפרשנות מקורית בתוספת קצת אחרת, ולפעמים תואמת לגישה כזה או אחרת של התנאים והאמוראים המתדיינים באותה הסוגיה.