התפילה במחיצת החפץ חיים

ספר חדש העשוי לעניין כל מבקר בבית כנסת שמבקש להתפלל במחיצתו של החפץ חיים. סקירה.
 
מי לא היה רוצה להתפלל ביחד עם החפץ חיים באותו חדר? זה עתה יצא לאור הספר "התפילה במחיצת החפץ חיים" ביאורים, רעיונות, מעשיות, משלים, לפי סדר התפילה ממרן בעל החפץ חיים. הספר יוצא לאור ע"י מכון משנת החפץ חיים בראשות הרב נתן צבי ירום. במשך כחמש שנים עמל המחבר לדלות כל מה שיש מתורתו של בעל החפץ חיים לביאור ופירוש התפילה.
 
בהקדמת הספר כותב המחבר, אחד הנושאים המרכזיים ביותר בעולמה של היהדות, אשר רבינו שם עליה דגש מיוחד הוא נושא ה"תפילה", רבינו היה ממחיש לכל הסובבים אותו כי כל יהודי באשר הוא צריך לחוש את בורא העולם בכל צעד ושעל מחייו, יש לראות את יד ההשגחה העליונה בכל פרט ופרט מהיקום, וכן ישנה מחויבות עמוקה לאנושות כולה להכיר את מי שאמר והיה עולם, ומשכך חובה וזכות היא לכל יהודי באשר הוא, לעמוד בתפילה ולשפוך את צקון לחשו לאבינו שבשמים, צריך שתהיה התפילה חוק טבעי בתכונתו, באשר עבודת התפילה היא מחוייבת המציאות כי כן אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים. הנהגת 'הצנע לכת עם אלוקיך' הייתה אצלו מנגינת חיים המפארת ומשבחת את אביו שבשמים כבן המתחטא כלפי אביו וכפי שהוא עצמו היה מתבטא.
 
הוא היה אומר, כשאדם עומד בתפילה לפני השי"ת יבקש ממנו כאילו הוא מבקש מאמו יולדתו, שהוא יודע שאינה מתכוונת אלא לטובתו, ותמיד היא מטיבה לדעת גם ממנו עצמו מהי טובתו האמיתית. וכך היה מפרש את דברי דוד המלך ע"ה: 'אם לא שויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו' (תהלים קלא) (ע"פ דוגמא מדרכי אבי)
 
בדפים אילו ימצא הקורא מאות מאמרים, רעיונות, משלים וביאורים, אשר נאספו וקובצו במשך שנים, וברוב חסדיו ית' הגיע למצב של 'קובץ על יד ירבה' ונקבצו ובאו לידי מערכה שלימה המבארת את התפילה ע"פ דבריו של רבינו. רוב רובם של המאמרים הינם מדברי קדשו של רבינו בעצמו כפי שהובאו בעשרות מחיבוריו ומאמריו. פעמים אשר רבינו בעצמו כתב ביאור לענין מסוים בתפילה. ופעמים שנלקחו מדבריו בענין אחר וסודרו לביאור ענין בתפילה. חלק מהדברים הינם אסופות מדברי תלמידיו שומעי לקחו שהובאו בספרים שונים.מהם רבי אלחנן וסרמן זצ"ל, רבי חיים זייציק זצ"ל, רבי שלמה בלוך זצ"ל ועוד,
 
חשוב לציין כי כל אימרה המובאת בקובץ, הובאה כלשון המקור במדויק ממש, עבודת העריכה היא אך ורק לקבץ על יד באופן מסודר לפי סדר התפילה.
 
הספר מחולק לפי ערכים וסדר התפילה שבראשונה מובאים מאמרים ורעיונות במהות התפילה כולל הנהגות קדשו של רבינו. ולפי סדר התפילה.רבות הושקע בעימוד של הספר שיהיה קריא ובהיר.
 
הפצה ראשית: יפה נוף. כמו"כ ניתן להשיג במכון משנת החפץ חיים 1800-32-33-34 ובחנויות הספרים