האסיפה הכללית

פרק נוסף בניהול עמותה, והפעם על מוסד ה'אסיפה הכללית' סמכויותיה ודרך התנהלותה

 

 
בפרק הקודם הסברנו בפרוט מדוע כדאי וראוי לשמור על נוהל עמותה תקין. בפרק זה ננסה להסביר את מושג ה'עמותה' ולהבהיר את מוסדותיה, מטרותיה וכלליה כפי שתספיק לנו היריעה.
 
לעמותה יש שלשה מאפיינים:
איסור חלוקת רווחים
פעולה במסגרת המטרות שאושרו לעמותה
החברות בעמותה היא אישית ואינה ניתנת להעברה לאחר
 
עמותה מורכבת משני בני אדם או יותר כאשר המטרה העיקרית כאמור איננה מכוונת לחלוקת או עשיית רווחים. לעמותה יש מספר מוסדות. נפתח במוסד ה'אסיפה הכללית'.
 
קודם לכן נציין בהערת אגב, כי לעמותות שהינם בעלות מחזור חודשי של למעלה ממליון ₪, קיימת חובה למנות [מלבד המוסדות שיצויינו בהמשך] למנות גם רואה חשבון לצורך עריכת ביקורת על הדו"ח הכספי של העמותה. האם יש בתי כנסת שפעילותם חוצה את מיליון השקלים מסופקני, אך זהו לשון החוק. [במאמר המוסגר אציין כי באופן עקרוני, לרואה החשבון המבצע את הביקורת על הדו"ח אסור לנהל את חשבונות העמותה].
 
מהי האסיפה הכללית? אסיפה זו כוללת את כל חברי העמותה. מי הם חברי העמותה? מייסדי העמותה, ואלו שפנו אליה בבקשה להתקבל בה כחבר ואף התקבלו בה על ידי הגוף המוסמך לכך על פי תקנון העמותה. להלן חלק מן הקריטריונים לחברות בעמותה חוקית: היות החבר אזרח מדינת ישראל. היותו בן 17 שנים ומעלה. האסיפה הכללית מתכנסת במועד האמור בתקנון העמותה. במסגרת הזימון יפורטו הנושאים שאמורים לעלות על סדר היום של האסיפה הכללית.
 
מה הם סמכויותיה של האסיפה הכללית? לאסיפה ישנם כמה וכמה סמכויות. הראשונה היא קביעת מספר חברי הוועד. בנוסף הם יקבעו מי יהיו חברי הוועד. [בכתבה הבאה בסדרה נסביר מהו מוסד ה'וועד' בעמותה]. סמכויות נוספות הן: בחירת ועדת ביקורת או גוף מבקר על העמותה. מינוי רואה חשבון מבקר [במקרה שהעמותה חוצה במחזור הכספים שלה את סך מיליון הש"ח כפי שתואר לעיל]. אישור הדוחו"ת הכספיים השנתיים, והדוחו"ת המילוליים. קבלת החלטות בדבר שינוי התקנון, או מטרת העמותה, כשבמסגרת זו הם רשאים אף לשנות את שם העמותה. אישור גמול לחברי הועד או לחברי ועד הביקורת בגין תפקידם. ולבסוף היכולת להעביר בכל עת את הוועד או את חברי הועד מכהונתם.
 
על אף שסעיף 17 בחוק העמותות קובע באופן חד משמעי כי "החברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה ניתנת לירושה" ומכאן שההצבעה באסיפה הכללית צריכה להיות אישית וישירה, מותר להצביע גם באמצעות נציג שבידו ייפוי כח.
 
עצה פרקטית: לאור ניסיונות העבר כדאי מאד לבדוק שהשליחים בעלי ייפוי הכח אינם מחזיקים בידם מספר רב של ייפויי כח ובכך הם משתלטים על מטרות העמותה. קיימות אין ספור עדויות על ניצול לרעה של מיופי כח שלא באמת משקפים את דעת המיוצגים. יש להבטיח כי ייפוי הכח יהיה ספציפי לאסיפה מסויימת ויכלול את עמדת מיופה הכח רק בהקשר לנושאים שעומדים בסדר היום.
 
מה קורה כאשר הקולות באסיפה שקולים [אסיפה בעלת מספר חברים זוגי]? לפי סעיף 10 לתקנון חוק העמותות רשאי יו"ר האסיפה להכריע.
 
בפרק הבא בסדרה נסקור מוסדות נוספים השייכים לעמותה בשילוב עצות פרקטיות לניהול תקין.   
 
אשמח לשאלות ותגובות