פינת היועץ - על מכירת העליות

מכירת עליות במחירים מגוחכים
 
ב'בלוגבאי' המתפרסם בגליון זה טוען הכותב כי לעתים אולי לא כדאי למכור את העליות מאחר שהם נמכרים במחיר זעום ומבזה.
אני מאוד מעריך את שאלת הגבאי היקר ששאל שמן הסתם חס הוא על כבוד התורה, אך עם זאת כבוד התורה לא נמדד בגובה מחיר הקניה כפי שרבים חושבים ולצערי אני מכיר הרבה מקרים שהרבו הקונים במחיר ועד היום לא שילמו את הכסף, הייתי חושב שכאן הוא כבודו של התורם מדבר ולא כבוד התורה רח"ל.

אך עם זאת איני מזלזל כלל באלה בעלי היכולת לתרום בעין יפה והעושה כן עליהם הפסוק אומר עין טובה הוא יבורך אל תקרי יבורך אלא יברך שמעשיו רצויים לפני השם מאוד והעיקר שאחד המרבה ואחד הממעיט העיקר שיכויון ליבו לשמים.

אם קשים ההכנסות לביהכ"נ מומלץ לעשות פעולות עיסקיות כדי לקדם את ההכנסות כגון פתיחת מכון סת"ם וכדומה.
 
למכור עליות או לכבד אישים חשובים 
כבר נהגו בכל תפוצות ישראל למכור את העליות מלבד עליית כהן ולוי ויש כאלה שמכבדים את הת"ח, ודבר יפה הם עושים שמעלים אותו ואפילו במקום כהן שהרי כבר אמרו חז"ל כי 'גדול תלמיד חכם מכהן עם הארץ'. ואני בעצמי ראיתי שהעלו את מרן הגאון רבי עובדיה יוסף לעליית ראשון גם כאשר היה כהן בבית הכנסת.
 
עליות כהנים
לדעתי לא מוכרים עליית כהן שהרי היות והיום אין בית מקדש ואין לנו כהן בעבודתו ולוי בדוכנו ולא מעשרות ותרומות לכהן הדבר היחיד כמעט שנותר לנו זה ברכת כהנים ועלית כהן כדי לזכות למעט בית מקדש.
 
קריאת ילדים בספר התורה
דעתי מאוד חדה בעניין קריאת קטנים בבית הכנסת לא רק בגלל שעיקר עיסוקי בחינוך אלא בגלל שההלכה התירה ומי אנחנו שנחמיר או נחשוש? אם הילד מברך וקורא אין בעיה ויש אומרים שבמקרים מסוימים גם מצטרף לשבעה עולים, ואף לגבי המפטיר שמדובר בקטע קל וקטן. יחד עם זאת חובה קדושה על הרב או הגבאי או האחראי מטעם בית הכנסת לבחון את הילד לבל ישגה בקריאה שלא יבזה ולא יהיה כמגדף ח"ו.
 
החכמה היא לחנכם לאהוב את המצוות והלואי שהזקנים יבינו זאת וכלל גדול בידינו אם אין גדיים אין תישים, לכן יש בזה ענין גדול לדעתי. סיפר לי השבוע גבאי בית הכנסת בעיר בת ים שהוא מחפש זמן רב בעל קורא ולא מצא עדיין אחד שמסוגל לקרא קריאה רצופה ללא טעויות. אילו הילדים היו קוראים יותר מצב עגום ועצוב כזה לא היה מתרחש. צריך לזכור גם שקוראים רבים לא ידועים את כללי הדקדוק והם עלולים לטעות שוב ושוב ולא תמיד נמצא מי שיתקן אותם. סיכומו של דבר חובה בעיני לחנך את הקטנים לעלות ולקרא והגבאי החכם והנבון יתן להם פרסים ומגדנות...
 

המדור נערך על ידי אלון חאמי

יו"ר ארגון בזמן

טלפון: 5047924 03

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

{jcomments off}