איך לשמור על מוסר עבודה גבוה בעבודת הסת"ם

מאת הסופר הוותיק בן ציון פרץ מנהל ויוזם "דירת סופרים".
 
אחת הבעיות הנפוצות ביותר בתחום כתיבת הסת"ם היא היכולת לשמור על מוסר עבודה גבוה. הכתיבה עם גב כפוף והריכוז המושלם הנדרש בכתיבת כל אות מקשים מאד על ישיבה ארוכה מול שולחן הסופרים, וגורמת לכך שסופרים רבים מבקשים פרקי זמן של מנוחה. אלא שהקושי הזה לא מתמצה רק בכתיבה עצמה אלא הוא גורם לכך כי רוב הסופרים - ואת זה אני כותב מתוך ניסיון של שנים והיכרות של עשרות ומאות סופרים -מתקשים מאד לספק תפוקה נאותה והם תדיר מתלוננים על כך כי הם לא מספיקים למלא את מכסת המזוזות או עמודי ספרי התורה אותם הם נדרשו לכתוב.
 
רוב הסופרים אתם עבדתי מדווחים על חוסר חשק לכתוב וכאשר הם כבר כותבים הם מפסיקים בעקבות כל גיורי קטן אם זה הילד הקורא להם, אם זו האשה שצריכה את עזרתם, וכן הלאה. הם מבטיחים לעצמם שוב ושוב כי 'היום' הם ישבו כמה שעות טובות ליד שולחן הכתיבה ויכתבו כמות נכבדת אך בפועל הדבר לא מתרחש.
 
מה יש לעשות?
לפני שנתיים החלטתי ליזום ולהקים 'דירת סופרים'. בדירה זו שוהים שבעה סופרים שהתחייבו לקבל את הכללים אותם הצבתי. הם משלמים בכל חודש סכום לא גבוה על שהותם בדירה ועל השימוש ברהיטים שבה. לפני אפרט את רשימת הכללים אני מבקש לדווח לכם כי במשך השנתיים בהם פועלת דירה זו עלתה תפוקתם של הסופרים במאות (!) אחוזים, שכרם הוכפל ושולש, הם לא מוכנים לעזוב את המקום בעד שום הון שבעולם, ומידי חודש אני מקבל פניות רבות מסופרים המבקשים להצטרף לדירה ואני נאלץ להשיב את פניהם מחוסר מקום. רבים הציעו לי לפתוח דירות נוספות אך אין עתותי בידי לכך. חשוב לי לציין כי הכללים אותם הצבתי רלוונטיים לכל עבודה מסוג זה. מאחר שמדובר כאן באתר של בתי כנסת יכולים הגבאים המקיימים בבתי המדרש שלהם פעילויות שונות כמו כולל אברכים או מכונים תורניים וכן הלאה לעשות שימוש רב בכללים אלה.
 
רשימת הכללים לשעות הפעילות [8:00 – 1:30]
1] על העובד להתייצב בשעה 8 בבוקר בדירה. אין אפשרות לאיחור מעבר לרף ה – 5 דקות. כל איחור נוסף גורר קנס כספי ועלול להוביל להשהייה מן הדירה.
2] אין להביא מכשירים ניידים לדירה. למנהל הדירה בלבד יש מכשיר סלולארי כך שבמקרה חירום יכולים נשותיהם או כל מי שנצרך להשיג את העובד דרך הטלפון של המנהל.
3] חל איסור לשוחח בדירה. קיימת הפסקה בת חצי שעה במהלך הבוקר. אז סועדים פת שחרית ומשוחחים על דא ועל הא.
4] אין אפשרות להחסיר יום ולא להגיע לדירה או ליטול חופש, מלבד במקרים מוצדקים במיוחד. חוסר של יומיים יגרום להשהייה מן הדירה.
5] אין לעבוד או לעשות כל פעילות אחרת בדירה מלבד כתיבת סת"ם. הכתיבה בצוותא משפרת את איכות הכתיבה ואת ההספק.
6] השימוש בשולחנות הכתיבה ייעשה רק באלו השייכים לדירה. אין להביא שולחנות פרטיים.
 
ייתכן כי לחלק מן הקוראים יראו הדברים מעט קטנוניים, אולי משמעתיים מידי. נוסח "מה אנחנו בבית הספר"? אלא שכאמור, לאור ניסיון של שנים רבות והיכרות עם מאות סופרים יכול אני להעיד בוודאות כי זו הדרך הנכונה. 
 
הייתי מבקש להוסיף כי הדבר נכון כמעט בכל עבודה. אם יפשפש האדם בעצמו ויבחן היטיב את נפשו פנימה יראה כמה זמן 'שורף' הוא לבטלה, וכמה יכל הוא להשיג בניצול נכון יותר של הזמן.