המגילות המזוייפות

סיפורן המסעיר של המגילות המודפסות, והלקח הנלמד מהן
 
הודעת הרבנים
באמצעו של החורף שעבר [2011] פורסמו לפתע בחוצות הערים החרדיות מודעות מטעם אחד מבתי הדינים המפורסמים בבני ברק [הרב קליין והרב שטרן], המזהירות את ציבור הסוחרים והרוכשים מהפצת השוק במגילות מזויפות. זו היתה לשון ההודעה: "הובא לידיעתנו שאינשי דלא מעלי מפיצים לאחרונה בעירנו מגילות של קלף שהוברר בוודאות שלא נכתבו ע''י סופר סת''ם, כידוע שמגילה שלא נכתבה ע''י סופר סת''ם בכשרות הינה מגילה פסולה, ואסור לברך עליה, ומגילות אלו הודפסו בהדפסת צילום ע''י מחשב, והדברים נעשו באופן משוכלל עד שקשה מאוד להבחין בזיוף, ועל כן מצאנו לנכון להתריע על כך ולהזהיר את ציבור הסוחרים והרוכשים שיהיו ערים לעניין בכדי שלא ייכשלו ולא יכשילו אחרים במגילות מזויפות, ועליהם לבדוק היטיב את מקורם וטיבם של המגילות, ולברר היטיב ביסודיות שאכן המגילות הנרכשות נכתבו בכשרות על ידי סופר מומחה וירא שמים".
 
הרקע להודעה החריפה נבע מהעובדה כי ימים מספר קודם לכן הגיע אל אחד מסוחרי הסת''ם בבני ברק יהודי בעל חזות חרדית, וההציע לסוחר לרכוש מספר מגילות במחיר מוזל. מאחר והמחיר נשמע זול מדי העלה הסוחר חשש כי מדובר בעסק לא תקין,
 
הסוחר החכם ביקש מהסוכן להשאיר בידו את המגילה, לצורך עיון, כביכול, ברמת הכתב והבטיח לו כי הוא ידועי לו אם הוא מעונין ברכשית המגילות. לאחר התייעצות עם רבנים ומורי הוראה ומומחים בסת''ם נאמר לסוחר כי קיים חשש סביר כי כנראה מדובר בזיוף והונאה. 
 
הידיעה על מגילות מזויפות המסתובבות בשוק, פשטה בשוק כאש בשדה קוצים, ושוק המגילות נכנס לתזזית, מחשש שמא הנוכל הצליח להפיץ מגילות מזויפות בעבר שכבר עשו את דרכם אל הרוכשים.
 
ההוראה לחקור
בכדי לוודא ולחקור את הענין לעומק, הורו הרבנים והמומחים לערב בענין את "מכון פאר" אשר להם יש מומחיות של עשרות שנים בנושא הסת''ם, ובין היתר גם מומחיות ונסיון רב ב"השבת אבידות" וזיופים.
 
הרב ישראל יוד ראש "מכון פאר" נכנס לתמונה, וצעדו הראשון היה להודיע למוכר שהתברר לאחר מכן כנוכל, כי הוא מעונין לרכוש כמות של מגילות, כמה שיותר. הנוכל שלא הבין שחושדים בו, הגיע עם מספר מגילות אל הרב ישראל יוד על מנת לשווקם, כאשר הרב יוד ראה את המגילות התברר מעל לכל ספק כי מדובר בזיוף מוצלח ביותר, שעין בלתי מקצועית ומומחית בזיופי סת''ם לא תבחין בכך.
 
וכאן התחיל הסיפור האמיתי, הרב ישאל יוד אמר למוכר, כי בכדי להחליט אם לרכוש את המגלות יקח לו יומיים לעיין במגילות מבחינה הלכתית , מפני שיש לבצע בדיקת מחשב ובדיקה על ידי מגיה וכו' ורק אז הוא יחליט אם לרכוש את המגילות.
 
היות וקיים חוק הונאה בכשרות שנתקבלה בכנסת בשנת תשל''ד 1974 ביוזמת חבר הכנסת הרב אברמוביץ ז''ל, הרי שבמכירת מגילות מזויפות - מלבד ההונאה ברמה ההלכתית – קיימת גם עבירה פלילית חוקתית. מסיבה זו החליטו במכון פאר לערב גם את משטרת ישראל וכך נכנסה לתמונה מחלקת הבילוש של המשטרה, למקרה שיהיה צורך לעצור את הנוכל לשם חקירה והעמדת הדברים על דיוקם, וכדי לדעת מה הצליח הנוכל בעבר להפיץ מהמגילות שהדפיס.
 
החקירה
ביום מיועד הזמין הרב יוד את הנוכל, בתיאום מלא עם ראש מחלקת הבילוש, במקרה שהנוכל לא ישתף פעולה ב"מכון פאר" ואז יעבור הענין לידי המשטרה. הרב יוד החל לגלגל שיחה נעימה עם בעל המגילות כשהוא מבהיר לו כי הוא מעוניין לרכוש אותם ולאחר שרכש את אמונו החל להתחקות אחר מקום מושבו ומגוריו של המוכר, ואת עברו המקצועי בכל מה שנוגע לתחום הסת'''ם. ההנחה היתה כי לאיש יש ידיעה בתחום מאחר שרמת הזיוף הגבוהה העידה על כשרון וידע בנושא.
 
תוך כדי שיחה התוודע הרב יוד לפרטיו הדמוגרפיים – מי הוא, מהיכן הוא, מה הוא מקום מגוריו, מיהו הרב אתו הוא נוהג להתייעץ, וכך התברר גם כי הוא למד קורס לכתיבת סת''ם באחד הקורסים המכובדים בבני ברק. 
 
ההודעה הדרמטית
בשלב זה הודיע הרב יוד לנוכל, כי זהותו התגלתה: "תשמע היטיב, המגילות האלה מזויפות, והרי לך ההוכחות אחת לאחת שהמגילות מזויפות, וכעת הברירה בידך, או להביא בפני את כל הסיפור של המגילות באופן מדויק ללא סטיות, או שלחילופין הנך נעצר כאן במקום ומועבר לחקירה משטרתית". הבחור שהבין כי התחזותו נחשפה נשבר והתוודה כי לאחר שעבר את קורס הסת''ם והמצב הכספי שלו היה בכי רע, העלה ברעיונו אפשרות של העתקת מגילות ללא כתיבה. בכדי שהזיוף יהיה מוצלח היה לו צורך שהדיו יהיה בולט מעל הקלף, דבר שאיננו פשוט כלל וכלל. אך גם לכך מצא הנוכל הצעיר פתרון והוא איתר בית דפוס המדפיס בדפוס משי, המקשה מאד על זיהוי הזיוף. לאחר מכן פנה אל חברו, סופר סת''ם ידוע ואיכותי, כדי שישאיל לו מגילה יפה כשהוא מסביר כי הוא מעוניין ללמוד מכתיבתו, כאשר בפועל הוא מביא את המגילה האיכותית לבית הדפוס בכדי לצלמה, וממנה הדפיס את שאר המגילות המתוכננות.
 
לאחר שכל הסיפור היה ברור פנה הרב יוד אל אותו בעל בית דפוס שהסכים להדפיס את המגילות בכדי לוודא כמה מגילות יצאו מודפסות מתחת ידו. בעל בית הדפוס, אדם שרחוק מהבנה בעניני כתיבת סת''ם, היה בכנות מופתע ומזועזע, מהמלכודת שאותו נוכל טמן לו. הוא לא האמין שישנה אפשרות שטקסט כה מרובה כמו מגילת אסתר עשוי להוות מוקד לזיופים.
 
השלב הבא והסופי היה לבדוק האם ישנם עוד בתי דפוס הנכשלים בזיופי 'סת"ם' ללא כוונת זדון, והתברר כי אכן מדובר בתופעה קיימת. "מכון פאר" החליט להוציא מנשר המסביר את האיסור והפסול של סת''ם מודפסים, כשהוא פונה באופן יזום לכאלפיים בתי עסק ומסחר של הדפסות מתוך מטרה ליידע את אלה שאינם יודעים את גודל האיסור מבחינה הלכתית, ואת החוק למניעת זיופים בסת''ם, ו'מדפיסים' ספרי תורה, תפיליון, ומזוזות, בתום לב וללא כוונות בלתי טהורות. 
 
 
ניתן לקבל ייעוץ והכוונה בעניני סת''ם ב"מכון פאר" ע''י הרב ישראל יוד, בנייד 0527-616166
ובדוא''ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.