תפילות בבתי הכנסת לרפואת הרבנית לאו תחי'

בשבת הקרובה מתארגנים בבתי הכנסת לתפילת תינוקות של בית רבן לאחר תפילת מוסף, לרפואתה השלמה של הרבנית פיגא ציפורה בת הדסה, בתוך שאר חולי ישראל