עצות רוחניות לימי הסליחות

לפני שנים לא מאד רבות מסתובב היה השמש בין חצרות הבתים וקורא בקול 'סליחות, סליחות' כדי להעיר את העם לתפילה. היום מנהג זה כבר לא מצוי. אלון חאמי בטור מיוחד על עצות 'רוחניות' לקראת ימי הסליחות המתחילים בימים אלו. 

 
כיצד אפשר למשוך את העם הרחב לסליחות בבית הכנסת. הניסיון מוכיח כי יש יהודים רבים שלא תמיד מופיעים לסליחות בימים הראשונים של חודש אלול?
 
תקנו חז"ל שבימים האלה כאשר אדם כותב לחברו מכתב טוב שיציין קודם את המילים הבאות: "תולה ארץ על בלימה יטיב לך כתיבה וחתימה טובה" או לחיים טובים תכתבו, וזאת כדי להזכיר לאדם שבמשך ארבעים הימים החל מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים הוא יום מחילה סליחה וכפרה לישראל ומרבים בימים אלה בתחינות וסליחות - כידוע מנהג הספרדים ועדות המזרח.
 
ולכן פעם היו יוצאים הגבאים לרחובה של עיר בשעות הקטנות של הלילה וצועקים "סליחות" "סליחות", ודופקים על הדלתות- כדי לעורר את העם לומר סליחות ולשוב מחטאיו. אגב כדאי לציין אולי כי לפי דברי הזהר הקדוש הקב"ה משוטט בעולם דווקא באשמורת הבוקר.
 
ולכן מן הראוי שיכריז גבאי ביהכ"נ על הסליחות בכל אתר ואתר ויפרסם זמני הסליחות בכל אזור ואזור, ויפה עושים מזכי הרבים שמוציאים עלון מיוחד לחודש אלול אזורי ובו מפורסם בכל ביהכ"נ והשעה והמקום שלו. ומהראוי שמחלקת התרבות התורנית בכל רשות מקומית תסייע להפיק ולהוציא לאור עלון כזה שיחולק בתיבות הדאר בעיר. והעושים כן יבורכו מהשמיים.
 
איך יש לדעתך, להתייחס לאותם סיורי סליחות המופיעים בבתי הכנסת בעת האחרונה. האם זו תופעה רצויה או שהיא הופכת את ענין הסליחות ובית הכנסת למשהו ארצי, גשמי ואנטי קדושתי?
 כבר אמרו חז"ל מתוך שלא לשמה יבוא לשמה והנח להם לישראל שאולי מתוך שבאים לשמוע הפיוטים המלהיבים את הנפש והמעוררים את הנשמה יתעוררו לתשובה והתקיים בהם הפסוק "ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב".
 
במידה וזו תופעה ברוכה האם יש איזושהי הצעה כיצד למנף את הענין, או איך לקבל את המבקרים הרבים?
 חשוב מאוד לזכור שבכל דבר ועניין יש לנצל את התועלת שבו, ובד ובד לא לשכוח לשמור על האיזון הנכון. לדוגמא: אם באות נשים שהם לא צנועות ובפרט במקומות שקיימת בהם אוכלוסיה צעירה המייצרת מטבע הדברים, עירוב של נשים וגברים, חשוב לזכור שמדובר בביכ"נ ולא במועדון, ולדאוג להפרדה מלאה הן בישיבה והן בכניסה והיציאה.
מומלץ לבקש מהנשים לצאת עשר דקות קודם לפני הגברים. כדי שלא תצא תקלה חלילה. ולשומעים ינעם.
  
אנשים רבים מתלוננים כי קשה להם מאד לקום בשעה כה מוקדמת, האם יש לכך פיתרון כלשהו?
אמירת הסליחות הוא בסה"כ מנהג כפי שאמרנו לעיל. ולכן אדם שקשה לו יכול לקום רק בימי שני וחמישי. ואם גם זה קשה לו יכול להשתתף בסליחות שאחרי תפילת שחרית, או לפני מנחה גדולה. רק יזהר מאוד מעת השקיעה ועד חצות הלילה שאין אומרים סליחות כי רבו הפוסקים לאסור אמירת הסליחות אחרי השקיעה מפני שזה זמן שמתגברים בו הדינים רח"ל עד כדי כך שהאר"י ז"ל היה נזהר שלא לתת צדקה בשעת המעריב כדי לא להתגרות במזיקים ח"ו.
 
במידה ולא מסתדר, כי קשה לו לקום למחרת לעבודה ועלול להפסיד את עבודתו וכדו', מומלץ להקפיד שבימים אלו בין ר"ח אלול ליום כיפור לעשות חשבון נפש על כל מעשיו, כל יום קצת. אפשר גם לכתוב על נייר את כל המקומות בהם נכשל ומיד אחר כך יקרע הדף ויתחרט על מעשיו, ועל זה כבר כתב הזהר הקדוש כי העושים כן במשך כל השנה, נקראים "מרא דחושבנא" (בעלי חשבון נפש) והקב"ה מוחל להם על כל עוונותיהם.
 
לחיים טובים ואורך ימים ושנות חיים תכתבו ותחתמו אכי"ר. 
 
המדור נערך על ידי אלון חאמי
יו"ר ארגון בזמן
טלפון: 5047924 03

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..il