בדיקת תפילין ומזוזות

בדיקת המחשב העלתה: האב הטרי שנפטר חודשים ספורים לאחר הולדת בנו היחיד, לא זכה מימיו להניח תפילין כשרות. סיפורים והדרכה על החובה והצורך לבדוק את התפילין (ועל הקשר לחודש אלול) מהרב ישראל יוד ראש המכון המקצועי 'פאר' לספרי תורה תפילין ומזוזות.


אפתח בשלשה סיפורים, עובדות, שהגיעו אלינו במסגרת עבודתינו במכון.
הסיפור החל לפני כ-45 שנה, בשלהי שנת תשכ''ה, אז נרכשו עבור הילד יצחק לקראת בר המצוה זוג תפילין. יצחק הניח את התפילין עד גיל 26. לאחר נישואיו חלה רח''ל במחלה ממארת, ונפטר מהמחלה. התפילין, הונחו למשמר עבור התינוק חנוך, שנולד חצי שנה לפני פטירת אביו, ונשאר יתום מאביו, ואכן, לבר מצוה, זכה חנוך, בתפילין של אביו ומתוך שמחה, הניחם עד עצם היום הזה. בימים אלה, לאחר תשע עשרה שנה מבר המצוה, ערב חתונתו, מצא לנכון למסור את התפילין לבדיקה. התפילין הובאו לבדיקה ב''מכון פאר'' ולתדהמת צוות המכון נמצא בבדיקת המחשב כי בפרשיות התפילין חסרה מילה, וכמו כן קיימת אות מיותרת.

הכאב הכפול הוא, על האב יצחק, שכל ימי חייו הקצרים הניח תפילין אלו, והלך לעולם שכולו טוב מבלי להניח תפילין כשרות, כמובן שלא באשמתו, וגם על הבן יצחק, שמזה כעשרים שנה מניח תפילין פסולות.

הלקח המיידי הוא, שכאשר קיים מחשב לבדיקת חסרות יתרות ומוחלפות, יש להקפיד לבדוק במחשב, ולא לזלזל ח''ו בבדיקת מחשב.

סיפור נוסף ומטריד, הנמצא באמתחתנו, אירע בתפילין "מהודרות". יהודי נכנס לחנות במרכז הארץ לרכוש זוג תפילין, ובקשה בפיו: אני מבקש תפילין "מהודרות" ביותר. המוכר נענה לבקשתו, הוציא לו זוג תפילין, ומענה בפיו: אלו הם תפילין מהודרות ביותר, כבקשתך. "התפילין המהודרות" הובאו ל''מכון פאר" לבדיקה, והתוצאות היו כדלקמן: חסרים בתפילין לא פחות מ-32 אותיות ומילה מיותרת, ואבדתם מהרה מהרה...

עובדה מצויה נוספת המוכרת לנו מאד [בכל פעם בוריאציה אחרת]: קבוצת בחורים שיצאה לטיול, אחד הבחורים השאיר את התפילין בקדמת הרכב מתחת לשמשה הרכב, התפילין נבדקו, ונמצא כי חום השמש המיס את הדיו שבו נכתבים התפילין, הכתב התפשט, האותיות התחברו אחת לשניה, ופסלו את התפילין, ללא אפשות לתיקון.

הקשר לחודש אלול
בדיקת תפילין ומזוזות חשובה היא בכל עת וזמן אך עיקר 'מצוותה' וענינה הוא בחודש אלול. להלן רשימת מקורות קצרה בענין זה:
  • מטה אפרים סימן תקפ''א: ויש אנשי מעשה נוהגין בחודש הזה מפשפשים בדקדוקי מצוה להיות בודק ובוחן תפילין ומזוזות, והוא מנהג טוב. 
  • קיצור שולחן ערוך סימן קכ''ח סעיף ג':אנשי מעשה נוהגין לבדוק בחודש זה תפילין ומזוזות שלהן.
  • חוקי חיים לרבי חיים פלאג'י פרשת ואתחנן: יש הנוהגין לבדוק באלול התפילין ובניסן המזוזות.
  • שו''ת יחווה דעת מהגאון רבי עובדיה יוסף שליט''א: ובפרט בזמנינו שרבו סופרים ומגיהים שאינם מומחים כראוי בדיני תפילין ומזוזות וכמה פעמים נמצאו פיסולים בתפילין ומזוזות שלהן, לכן ראוי להחמיר לבודקן בימי אלול.
מעבר למקורות הלכה ברורים אלו חשוב אולי גם להציג אמת גדולה שלא ידועה כל כך בציבור. במשך השנים הצטברו אצלנו בלבד, במכון פאר, למעלה מאלף מקרים של תפילין ומזוזות שהיו בשימוש במשך שנים רבות ונמצאו פסולים מתחילת כתיבתן, שלא לדבר על תפילין ומזוזות שהיו כשרים בכתיבתן ונפסלו תוך כדי שימוש.
 

מה יש לבדוק בתפילין ומזוזות?
בהגהת מחשב ובדיקת מגיה קיימים שמונה עשרה פרטים אותם יש לבדוק במזוזות ופרשיות התפילין. הנה הפירוט:

שלשה ע"י מחשב:
1) חסרות
2) יתרות
3) מוחלפות
 
 חמשה עשר ע"י בודק מוסמך:
4) צורת האותיות – אבחון תקלות אפשריות
5) מרחקים
6) פתוחות וסתומות
7) היקף גוויל
8) שורות שוות
9) מחיקות
10) שירטוט
11) תגין – דהויים, מופסקין, מחוברים
12) נפסקין
13) יודין – ימין: תג עליון, שמאל: עוקץ עליון + תחתון
14) נגיעות – מבטל צורת האות, אינו מבטל צורת האות
15) דיו – צבע הדיו, דיו שנתייבש, חסר דיו באותיות
16) – שמות הקודש - מאחורי המזוזה
17) כיתוב מיותר – תאריך וכדו'
18) נקבים – באותיות או לידם


חשיבותם של בעלי מקצוע
בנוסף חשוב לציין כי בבדיקת תפילין משתתפים שמונה עד שנים עשר בעלי מקצוע, כך שמי שחשב שמדובר בהליך פשוט, לא מקצועי ולא סבוך – טעה טעות גדולה. להלן פירוט קצר של הדיסציפלינות השונות:

בעל מקצוע 1: בדיקה חיצונית של 25 פרטים, לקבוע איזה עבודות יש לבצע בתפילין.
בעל מקצוע 2: מיון התפילין והוצאת הפרשיות, עם 18 הקפדות חמורות.
בעל מקצוע 3: בדיקת מחשב לחסרות יתרות ומוחלפות.
בעל מקצוע 4: הגהת צורת האותיות, ועוד 14 פרטים, ס"ה ט"ו פרטי הגה"ה.
בעל מקצוע 5: הכנסת הפרשיות עם 15 הקפדות הלכתיות.
בעל מקצוע 6: תיקון הבתים וסגירת התיתורא, עם הקפדות יחודיות.
בעל מקצוע 7: הרכבת הרצועות בדיוק מקסימלי.
בעל מקצוע 8: התאמת ההזמנה לביצוע, ביקורת איכות ורמת הגימור.

במקרה של שאלות ותיקונים, נוספים עוד 4 בעלי מקצוע.
 
לסיכום: בדיקת תפילין ומזוזות אינה ענין של מה בכך. קיימים נוכלים ושרלטנים רבים בשוק, ועל הצרכן לבחון היטיב היכן הוא מבקר את תשמישיו המקודשים ביותר ולפנות רק למכוני בדיקה מוסמכים ומוכרים.
 
 
ייעוץ חינם ניתן לקבל ב"מכון פאר" בני ברק, בראשות הרב ישראל יוד 0527-616166 
דוא''ל   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.