ביכנ"ס מתפקד זקוק לעמותה?

מאות שנים התקבצו יהודים בכל עיירה ובכל אתר ופתחו להם בית כנסת משלהם. פעם היה זה בביתו של גביר העיירה, בבית המדרש העשוי מעץ, במרתפים חשוכים, ואפילו בקרונות רכבת. כיום ממוקמים רוב בתי הכנסת בבניינים מפוארים, ייחודיים למטרתם וממומנים פעמים רבות גם מתקציבי הממשלה. תופעה מבורכת זו גוררת עמה גם בעיות ביורוקרטיה רבות, הסובבות סביב שאלות מנהל, עמותה, ורשויות. רואה החשבון מנחם אקרמן מנסה בסדרת כתבות מקצועיות לעשות קצת סדר בבלגן.  

  
לאחרונה אנו מקבלים פניות למשרדנו מגבאי בתי כנסיות שונים בבקשתם להסדרת ניהולם התקין מול רשם העמותות. 
 
הרקע לבקשתם מאד מעניין, שכן בחלקם מדובר בבתי כנסת שמתנהלים לאורך שנים רבות ולפתע הם נחשפים לעובדה שמשהו חס ושלום אינו תקין?! 
 
במקרה אחד בקשו גבאי בית הכנסת להגשים החלטת חברי הקהילה בהרחבה קטנה של מבנה בית הכנסת. אך דא עקא, בבואם לקבל את ההיתרים מהרשות המקומית הובהר להם חד משמעית כי הם אינם זכאים להיתר כזה, זאת לאור העובדה כי המבנה בו הם פועלים (זה למעלה מעשור שנים) לא עבר אישור הקצאה מסודר ועל כן הם מנועים לבצע כל שינוי, עד להסדרת הענין לאלתר. 
 
מהו נוהל הקצאה?
 
בנוהל הקצאה המפורט מופיעים סעיפים שונים ומשונים המתייחסים למעמד העמותה וסיווגה ברשויות הפיקוח והבקרה השונים. ביניהם:
צירוף אישור על ניהול תקין המונפק ע"י יחידת רשם העמותות במשרד המשפטים (רשות התאגידים – הזרוע המלכרי"ת). 
אישורי מס על ניהול ספרים וניכוי במקור. 
דוחות כספיים, אישורי הנדסה, רשימת מתפללים. ועוד'
 
בבואם לרכז את המסמכים לעיתים נחשפים שליחי הציבור הנאמנים כי בעצם הם אינם מאוגדים בצורה משפטית כלל, ובמלים אחרות, הם פועלים כל השנים ללא עמותה. 
 
במקרה מסוים, ישנה אמנם התאגדות משפטית ישנה מקדמא דנן, אבל כאגודה עותומנית שנמצאת בגנזך לאחר שנמחקה! במקרה אחר, טוב יותר, ישנה אכן עמותה המפעילה את בית הכנסת, אך היא 'תקועה' אי שם באמצעיתו של תהליך ביקורת עומק מול רואה חשבון שמונה לשם כך ע"י רשם העמותות, ומאחר שהדבר לא הפריע לאיש נשאר ה'תהליך' עומד בעינו ללא כל התקדמות במשך שנים והוא צץ רק כשלפתע זקוקים לאישור כלשהוא ונזכרים שאכן יש איזה תהליך שעדיין לא מוצה. 
 
חשוב לציין, כי באחת הערים הגדולות, החל מהלך מסודר של רישום והסדרת מבני בתי הכנסת שברחבי העיר. מה שהאיץ בגבאים לתיקון המעמד המשפטי של בית הכנסת, המנוהל על ידם.
 
עוברים לבית חדש
 
תופעה נפוצה נוספת - חברי הקהילה מעוניינים לעבור למבנה הקבע ולשם כך לגייס תרומות מהחברים הידידים ובני משפחותיהם. לשם כך הם מבקשים לקבל הכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. גם במקרה כזה מדובר בהליך שניתן להתחיל רק כאשר לבית הכנסת תשתית משפטית איתנה! שתאפשר להם לעבור את המשוכות הנדרשות בבקרה של גופי הפיקוח של הרשויות הרלוונטיות בהתאם. במקרים רבים התשתית הזו או לא קיימת או שהיא רקובה ומפוררת משפטית. 
 
בסדרה שלהלן, נשתדל לעמוד על העקרונות, על ההיבטים השונים: הניהוליים, המשפטיים והמיסויים. בכל הנוגע להתנהלות של גוף ציבורי בכלל ובתי כנסת בפרט. 
 
לעת עתה נסתפק בהקדמה הנ"ל. נמסור את פרטינו/ נשמח ליצירת קשר/ ולתת ביטוי להערותיכם במסגרת המאמרים שיבואו בהמשך. 
 
מנחם מ. אקרמן, רו"ח
רח' ההסתדרות 16 פ"ת
טל' 03-9347618
דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..