שאלה בבית הכנסת שלנו החליט בעל הקורא למנות את בנו לגבאי 'העליות לתורה' בשבת. הילד בן 13 ומספר מתפללים טענו, שאין ראוי למנות תפקיד נכבד כגבאי המעלה אנשים לתורה - נער כל כך צעיר. מאידך...
שאלה מתפללי בית הכנסת הזמינו מנגר ארון קודש מפואר, הנגר ביצע את מלאכתו אלא שהמתפללים שילמו לו רק מחצית מהסכום. למרות בקשותיו החוב לא שולם. באחד הימים הגיעו המתפללים לבית הכנסת וגילו כי שתי דלתו...
שאלה ברצונינו לברר אודות התפילה עבור החולה ברפאינו: האם יש להתפלל גם על חולה במצב סופני, וכגון שגזע המח שלו נפגע והרופאים קבעו שעל פי הרפואה הקונוונציונאלית אין כל תקנה למצב זה? תשובה פ...
שאלה בבית הכנסת שלנו נוהגים לערוך הקפות שניות, ברחוב הסמוך לבית הכנסת, האם אין בכך ביזוי ספר התורה, כשמוציאים אותו לרחובה של עיר? תשובה מותר להוציא ספר תורה לרחובה של עיר בהקפות שניות ש...
שאלה מבית מדרש מסויים נדרש להעביר ספר תורה לבית מדרש אחר, אלא שכל מי ששהה באולם שקוע היה בלימודו, מלבד פיליפיני שליווה אדם מבוגר לבית הכנסת, והמתין בחוסר מעש. האם מותר להעביר אתו את ספר התורה, ...
שאלה בבית הכנסת שלנו יש ארגז עץ בו אנו מניחים ספרי תהילים, טליתות ותפילין. מאחר שאנו זוכים למפללים רבים, לפעמים יושבים כמה מהם על הארגז שהופך עבורם למושב. האם הדבר מותר? תשובה אין למחו...
שאלה בבית הכנסת שלנו נהוג שכל מי שעולה לתורה משלם ח"י שקלים תרומה לבית הכנסת. באחד הימים ביקש לעלות לתורה כהן, ולאחר שהתברר שאין לוי בבית הכנסת, הוא נקרא לעלות גם את העלייה השניה [יעמוד כהן במק...
תפילת מנחה בתוך מסגד בזמן מלחמה שאלה במלחמת לבנון השניה הגיעה קבוצת חיילים לאזור בו שכן מסגד. מאחר שהקור היה גדול, התכנסו החיילים אל תוך המבנה. בין החיילים עלתה שאלה, האם הם יכולים להתפלל א...