שאלה בבית שלנו נערכה מסיבת יום הולדת לסבתא, וביקשנו לשאול מבית הכנסת הסמוך ספסלים לצורך האירוע. הגבאי התנגד בנימוק כי אין לעשות שימוש חול בחפצי בית הכנסת שהם קודש, האם הוא צדק? תשובה מו...
שאלה גבאי בית הכנסת הוותיק והזקן נפטר, וחברי הקהילה נתנו עיניהם בגדליה, המתאים ביותר לדעתם לשמש כגבאי, אלא שגדליה לא מעוניין. הוא מסביר כי הדבר יפריע לו בלימודו וכי אי אפשר להכריחו לקבל את התפק...
שאלה א. האם מותר לחולה הלבוש בחלוק של בית החולים להתפלל? ב. האם צבעי שבגדיו מלוכלכים יכול להתפלל כך בבית הכנסת? תשובה א. חולה יכול להתפלל אף בחלוק של בית החולים. ב. צבעי, אם הוא...
  שאלה בבית הכנסת שלנו החליט בעל הקורא למנות את בנו לגבאי 'העליות לתורה' בשבת. הילד בן 13 ומספר מתפללים טענו, שאין ראוי למנות תפקיד נכבד כגבאי המעלה אנשים לתורה - נער כל כך צעיר. מאידך...
שאלה מתפללי בית הכנסת הזמינו מנגר ארון קודש מפואר, הנגר ביצע את מלאכתו אלא שהמתפללים שילמו לו רק מחצית מהסכום. למרות בקשותיו החוב לא שולם. באחד הימים הגיעו המתפללים לבית הכנסת וגילו כי שתי דלתו...
שאלה ברצונינו לברר אודות התפילה עבור החולה ברפאינו: האם יש להתפלל גם על חולה במצב סופני, וכגון שגזע המח שלו נפגע והרופאים קבעו שעל פי הרפואה הקונוונציונאלית אין כל תקנה למצב זה? תשובה פ...
שאלה בבית הכנסת שלנו נוהגים לערוך הקפות שניות, ברחוב הסמוך לבית הכנסת, האם אין בכך ביזוי ספר התורה, כשמוציאים אותו לרחובה של עיר? תשובה מותר להוציא ספר תורה לרחובה של עיר בהקפות שניות ש...
שאלה מבית מדרש מסויים נדרש להעביר ספר תורה לבית מדרש אחר, אלא שכל מי ששהה באולם שקוע היה בלימודו, מלבד פיליפיני שליווה אדם מבוגר לבית הכנסת, והמתין בחוסר מעש. האם מותר להעביר אתו את ספר התורה, ...