שאלה מר כהן הקדיש פרוכת לארון הקודש שלנו שלא היתה לו עד כה פרוכת, וזו עמדה במקומה עשר שנים. כעת נידב מר לוי פרוכת חדשה, ודורש להציבה במקום  זו של מר כהן. אלא שמר כהן נזעק וטוען כי יש לו 'ח...
שאלה אנו מתפללים במנין נוסח 'קרליבך', ומשכך עלו בידינו שלש שאלות: האם מותר לנו לשיר פסוקי תפילה במנגינות שמקורותיהם אינם יהודיים [שאינם מלחניו של קרליבך], האם מותר לנו לנגן את שם השם, וכן האם מ...
שאלה ראובן, אדם אמיד חתם על הוראת קבע לטובת בית הכנסת שלנו ללא הגבלת זמן. בעת האחרונה ירד ראובן מנכסיו והוא מבקש להפסיק את התרומה. מאידך ידועה ההלכה שאסור להתיר נדרי צדקה, וממילא שגם לא ניתן לכ...
שאלה לקראת השנה החדשה אנו מבקשים להחליף את עטיפות הניילון של הסידורים שלנו, האם אנו רשאים להשליכם לאשפה או שהן טעונות גניזה? תשובה עטיפות ניילונים שאינן מחוברות לספר, אינן טעונות גניזה ...
שאלה בסמוך לביתי פועל בית כנסת, אלא שאני חפץ להתפלל בבית כנסת מרוחק יותר. שאלתי היא בעקבות מה שהעירו לי, האם ייתכן שאני עובר על איסור 'אין מעבירין על המצוות', כלומר שעלי לקיים את המצווה היכן שנ...
שאלה רופא משפחה מקבל חולים במרפאתו כאשר הוא מבחין כי הגיעה השקיעה, ואם לא ימהר להתפלל יפסיד את התפילה. האם ימשיך בעבודתו או יפסיק כדי להתפלל? יודגש כי מדובר בחולים שאין בהם סכנה שאם לא כן, הרי ...
שאלה בבית כנסת מסויים נוהג אחד מעשירי הקהילה לכבד את חבריו בקמצוץ טבק, ובכך מפריע למהלכה התקין של התפילה וקריאת התורה. פחד הגבאי להעיר לגביר ועל כן הגה רעיון: הוא ביקש מאחד מחבריו המתפללים להגי...
שאלה האם גבאי בית הכנסת ששכר פועל, מחוייב להביא לו את שכרו באותו יום כדין 'בל 'תלין שכרו', או שדין זה חל רק על בעל הבית ואין הגבאי נחשב לכזה ביחס לבית הכנסת? תשובה הגבאי מחוייב לשלם לו ...