הלוואה לעמותה

  • ישראל
  • מחבר נושא
לפני 43 שנים 11 חודשים #76 מאת ישראל
הלוואה לעמותה נוצר על ידי ישראל
בס"ד

שלום,

פנייתי היא בנושא של לקיחת הלוואה לעמותה.
מהם התנאים לקבלת הלוואה מהבנק לעמותה אם בכלל.
  • ישראל
  • מחבר נושא
לפני 34 שנים 8 חודשים #125 מאת ישראל
תגובה מישראל בדיון הלוואה לעמותה
באשר לשאלה הזו, אינני הכתובת, אך אוכל להוסיף את
ההתייחסות המשפטית הבאה:

בהנחה והבנק נעתר לבקשת העמותה ולהעניק לה הלוואה, יש לחתום
על כל טפסי ההלוואה בחותמת העמותה בלבד, כשעל גביה חתימות
מורשי החתימה. חתימה "ערומה" ללא חותמת, תוכל להביא בעתיד
טענות מאת הבנק וכאילו והחותמים ערבו אישית להתחייבות העמותה
זמן ליצירת דף: 0.089 שניות
Powered by פורום קוננה