מעמדו של ועד בית הכנסת

  • אלדד פרי מנהל הפורום
  • מחבר נושא
לפני 30 שנים 11 חודשים #177 מאת אלדד פרי מנהל הפורום
מעמדו של ועד בית הכנסת נוצר על ידי אלדד פרי מנהל הפורום
שאלה: מה מעמדו החוקי של וועד בית הכנסת שנבחר ע"י המתפללים ומה סמכויותיו?

תשובה: תלוי. אם בית הכנסת שלכם מנוהל על ידי עמותה, עליכם להכיר את חוק העמותות והתקנות על פיו, אשר קובעים כיצד מתנהלת עמותה. ישנן החלטות שיש לקבלן על ידי אסיפה כללית של חברי העמותה וישנן החלטות שיכול לקבל וועד העמותה. במקרה כזה, הוועד הנו הגוף המוסמך לנהל את ענייני העמותה השוטפים להתחייב בהתחייבויות שונות, כגון: העסקת חזן, ארגון כנסים ואירועים וכדו'' וכן לנהל את חשבון העמותה מול רשויות המס או להסמיך רו"ח לעשות זאת. באם בית הכנסת שלכם לא מנוהל עי ידי עמותה, הרי שבחירת הוועד, כמוה כחוזה רב צדדי, בין כל מתפללי בית הכנסת או רובם, המסמיך גוף מסוים, במקרה זה הוועד, לנהל את עניינים שונים, במקרה זה, את בית הכנסת. וועד כזה, מוגבל לקיים אך ורק את המטרות שלשמן נבחר ורצוי בטרם הבחירות לפרסם נוסח המפרט את סמכויות הוועד אשר לשמן הוא נבחר, כדי למנוע מחלוקות בעתיד. באם לא פורסם נוסח שכזה, אזי, הוועד מוסמך לנהוג כפי שנוהג וועד סביר של בית כנסת ממוצע, כגון: בחירת חזן, קביעת שעות התפילה והשיעורים, ביצוע תשלומים שוטפים (חשמל, מים וכו'') והעסקת בעלי מקצוע קבועים (גנן, שוטפ/ת וכו''). על כל פנים העניין סבוך יותר מתשובה קצרה ופשטנית ויש להתייעץ בכל מקרה לגופו עם עו"ד.

זמן ליצירת דף: 0.091 שניות
Powered by פורום קוננה