בית הכנסת לעולי משהד והרב עובדיה יוסף זצ"ל

רבי יצחק זר הוא זה שמשך את מרן הגר"ע יוסף למסור שיעורים בבית הכנסת הספרדי לעולי משהד בבני ברק, ומדוע ספג רבי יצחק סטירה על פניו מאחד השומעים?

רבי יצחק זר ז"ל היה יליד פרס שעלה לארץ לאחר רדיפות קשות של הקג"ב בברית המועצות, והשתקע בבני ברק. תאריך פטירתו יחול בעוד מספר ימים – ט באלול.

רבי יצחק היה ממייסדיו הראשונים של בית הכנסת הספרדי הראשון לעולי אנוסי משהד בבני ברק. כאשר אמו נפטרה רצה לייסד שיעור תורה במקום והוא פגש בנהגו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל רבי שלמה זביחי נ"י. שאמר לו: תשמע, מרן מוסר שיעורים בתל אביב בשכונת התקווה בבית הכנסת רשב"י, בא לשם ואחרי השיעור תזמין אותו לבית הכנסת שלכם.

רבי יצחק הגיע לרשב"י בתל אביב ומספר שאי אפשר היה לתאר את התרוממות הרוח והמתיקות שחשו השומעים. הוא ניגש לרב שכיהן אז כרבה הראשי של תל אביב וביקש ממנו למסור שיעורים אצלם בבית הכנסת. הרב הסכים על אתר וכבר שבוע לאחר מכן החל למסור שיעורים בבית הכנסת לעולי משהד. מאוחר יותר ביקש הרב להעביר את השיעורים למוצאי שבת.

הרב עובדיה יוסף היה כידוע פוסק ומחדש גדול בהלכה, ולעיתים פסיקותיו לא נשאו חן בעיני אי אילו שומעים. הוא רומם את שיטת הבית יוסף והאריך בדיני היתר המכירה. לפעמים היו מגיעים אנשים שהיו מנסים לקנטר את הרב בשיעוריו אך רבי יצחק מייסד בית הכנסת גונן על הרב ודחה אותם.

באחד הפעמים הגיע לבית הכנסת צעיר ספרדי שחזר בתשובה בזכותו של רבי יצחק, וכששמע שמרן חולק לחלוטין על החזון איש הרים את קולו ואמר כי לא ייתכן שבעירו של החזון איש יצאו נגד דעתו.

על עף שניסו להסביר לו כי כך היא דרכה של תורה, וכי אם חולקים על הרמב"ם ועל הבית יוסף שהם 'המרא דאתרא' של ארץ ישראל אז מותר גם כנגד רבנים אחרים, שכן בתורה אין משוא פנים.

אלא שהדברים לא פעלו את פעולתם והאיש המשיך לדבר כנגד הרב. בסופו של דבר אמר לו רבי יצחק "מה לאברך צעיר ללמד את הרב"? הלה שלח את ידו בגאווה וסטר על פניו של רבי יצחק ששתק, וקיבל בדומיה את הדין.

מאוחר יותר, כשהמפריעים המשיכו נאלץ רבי יצחק להזמין קצין במשטרה שישלח שוטרים שיאבטחו את שיעוריו של הרב. קשה להאמין, אך באותם ימים, היו גורמים שהתנגדו ברמה כזו לרב עובדיה יוסף. ברבות השנים הפך הרב לרבן של ישראל וכולם נוכחו בגדולתו.

נכתב על ידי רבי אלון חאמי ופורסם גם בגליון 'כנישתא'.