כשהסושי נפגש עם דף המקורות

כשהסושי נפגש עם דף המקורות: כתלי בית הכנסת אוהל האר"י שבעיר רעננה, לא ראו מזה חורפים רבים מחזה כזה – עשרות צעירים, כבני 18 – 25 רכונים על דפי מקורות, בלילי השבתות הארוכים, כשהם מסבים על שתיה, פיצוחים ומנות סושי.

יוזם הרעיון, מר גרגי שטיין, איש עסקים המתגורר בעיר מספר ל'מעט בית מקדש' על המיזם: "הרעיון החל, כאשר הבנו שבלילי שבתות החורף הארוכים, הצעירים הדתיים-לאומיים – תלמידי ישיבות הסדר, מכינות קדם צבאיות, בנו תאולפנה ומדרשות - המתגוררים בעיר, מוצאים את עצמם בחוסר מעש. מסתובבים מרחוב לרחוב, מפינה לפינה, בפארק מפצחים גרעינים".

כך נולד הרעיון המהפכני אך הפשוט להפליא: "פתחנו את דלתות בית המדרש, הבאנו אוכל, פיצוחים, סושי טוב ושתייה, ועשרות הצעירים מגיעים מידי שבוע בשעה 20:30, ולמודים לאור דפי מקורות במשך 30 דקות".

בתום הלימוד מגיע רב אורח, ומרצה פני הצעירים על הסוגיות הנלמדות: "ביקרו אותנו הרב שלמה אישון רב מזרח העיר רעננה, והרב רצין, שיצאו מגדרם מרוב התפעלות. כל כך הרבה צעירים, קול תורה כל כך חזק".

מה אתם לומדים?

"סוגיות שונות, בדגש על הלכה. אני רוצה שבסופו של דבר נצא עם הלכה שרשית". כך למשל למדו הצעירים את סוגיית ההמתנה הנדרשת בין בשר וחלב על פי הגמרא והראשונים, את מצוות ביקור חולים הנעשית באמצעות הטלפון, גזירת שחיקת סממנים – והכנת תרופות בשבת. "אי אפשר להקיף הכל" אומר שטיין, "אך אנחנו מנסים לגעת בנקודות המרכזיות".

סוגיא מרתקת נגעה במאכל סביבו הם מתכנסים: ברכת הסושי. האם מברכים עליו מזונות או שהכל? ומה נפסק? גרגי מספר כי הם פנו לרבנים שונים וקיבלו תשובות שונות. ההכרעה נפלה בסופו של יום על פי הוראתו של הרב מנדלבוים מחבר הספר המפורסם 'וזאת הברכה' שפסק כי כאשר בעיקרון כאש הכל בלול יש לברך מזונות, אולם אם הסושי עשוי בשתי שכבות שהדביקו יחד רק למען המראה האסטטי יש לברך שהכל.

המיזם החדש הפתיע אפילו את המארגן שלא ציפה להיענות כל כך גדולה: "זה אירוע חברתי, אין פה הורים. אני המבוגר היחידי במקום... רצינו לשמור על הערך החברתי", אומר גרגי, שמספר כי בתחילה הוא חלם בכלל לפתוח בית מדרש למבוגרים בליל שבת רק ש"אלו לא יגיעו אחרי האוכל. הצעירים עוד באים, לשמחתי זה הפך 'קול' להגיע".

אז בית המדרש מלא, גם הצעירים מתחלפים משבוע לשבוע בכפוף לשהותם בשבת אצל ההורים, ואלו מרוצים מאד: "ניגש אלי אתמול אבא, שאמר לי שעשיתי את הדבר הגדול ביותר. הבת שלו לא פתחה ספר לימוד כבר 12 שנים וכעת היא עושה זאת בשמחה".