האם בית הכנסת העתיק 'נחלת יצחק' בתל אביב ייהרס?

בית הכנסת הגדול והעתיק 'נחלת יצחק' [מול בית הקברות טרומפלדור] עומד בפני פינוי והריסה. משני הצדדים ניצבים הגוף שטען לרכישת המגרש, וועד בית הכנסת, בראשות רב המקום הנלחמים בכל כוחם לשמור על המקום שפורח בשנים האחרונות.

 

"בית הכנסת הוקם בשנת 1927 לפני כ-90 שנים", אומר ל'מעט בית מקדש' הרב מנחם אטל, רב בית הכנסת מזה כעשר שנים. לפני כשבעים שנים הועבר המקום לידי 'ועד קרן תורה ועבודה' במטרה להפעיל את בית הכנסת לצמיתות לרווחת המתפללים ללא תמורה.

 

הועד קיבל את בית הכנסת מ'הפועל המזרחי' של הציונות הדתית, ובהסכם נכתב כי הוא יתופעל על ידי הקרן ויהיה פתוח לכל המתפללים ללא תמורה, כך פורסם באתר 'כיכר השבת' שהביאו את הספור לראשונה.

"אנחנו פועלים על פי מה שנכתב בהסכם עם הוועד: בית הכנסת ינתן לצמיתות למתפללים, עם הנתונים הללו אנחנו מבקשים שבית הכנסת יהיה הקדש", אומר לנו הרב, שמודה שהדיון המשפטי גוזל חלק ניכר מזמנו: "לצערי אני צריך להתעסק עם זה במקום לעסוק בענייני הקהילה".

בשנת 2008 נמכר המגרש לקבוצת משקיעים, ו בשנים שלאחר מכן הגישה קבוצת המשקיעים בקשה להקמת שלוש קומות למגורים מעל לבית הכנסת, כשהם מצהירים כי קומה אחת תישאר כבית כנסת ולא תפגע בציבור המתפללים שהצטמצם במהלך השנים. וועדת התכנון האזורית אישרה את תכנית הבניה שכוללת שינוי התב"ע מבית כנסת למבנה מגורים שכולל כניסה נפרדת לבית הכנסת וכניסה נפרדת לבניין המגורים.

אלא שהעותרים בראשות הרב מסבירים כי הרוכשים מבקשים להרוס את הקומה העליונה של בית הכנסת ומבקשים כי הסכם הרכישה יבוטל וכי לא יגעו בכלל בקרקע השייכת לבית הכנסת כמו גם במבנה עצמו.

"גם לועד בית הכנסת יש זכויות", מדגיש בפנינו הרב, "הם חשבו שיהיה קל לפנות את בית הכנסת שיש אולי עשרה מתפללים, אבל ברוך ה' אנחנו נלחמים, ולא מתכוננים לוותר".

כמה מתפללים יש בבית הכנסת?

"בית הכנסת פורח, שלשה מניינים ביום. בשנים האחרונות יש קהילה צרפתית גדולה שמתגוררת באזור והם מגיעים להתפלל, אך גם ישראלים רבים מגיעים, זה בית כנסת של כולם, אין לנו שלט בכניסה: מיועד רק לקהל מסויים".

הרב מנחם מנדי אטל דורש את דרשות בית הכנסת בצרפתית, והוא באופן אישי חסיד חב"ד אך בית הכנסת שנוסחו הוא אשכנז ["אני עושה מיקס בתפילה שכולם ירגישו בבית"], אינו מתאפיין במנהגים חב"דיים. "בוועד בית הכנסת נמצאים  גם הרב שיינפלד, והרב צבי לאו", אומר הרב.

לדברי הרב והועד המקום שהפך ליוקרתי, גרם לכך שגורמים בקרן שקיבלו את בית הכנסת 'בגדו' באמון שניתן להם על ידי הפועל המזרחי בגלל הסכומים הגדולים.

על פי כתב התביעה, בא כוחה של קרן תורה ועבודה אמר בדיון שנערך בשנת 2008 בעניין בית הכנסת כי "מקובל על מרשתי כי כל טרנזציה שתיעשה בנכס תכלול התניה המכפיפה את המשיבה להתחייבותה לקיים את הבניין נשוא ההליכים בתור בית כנסת ובית מדרש לתורה ולתפילה, לצמיתות. מקובל עלינו כי תירשם על הסכמה זו הערה בפנקסי המקרקעין".

איפה זה עומד נכון להיום [רביעי, 3 לאוגוסט]?

"היום בבוקר היינו בבית המשפט העליון וברוך ה' השופטים היו לטובתינו. הם הסבירו שיש פה בעייה קניינית מחד אך היתר בנייה מאידך".

איך זה יגמר?

"על פי בג"ץ, הדיון יעבור, או יחזור למעשה לבית המשפט המחוזי והוא זה שיחליט האם יש לו דין של 'הקדש'. אני מבקש להדגיש, אין לנו בעייה שיבנו מעלינו, ניתן בהחלט לבנות מדרגות מצד הבניין בהם ניתן לעלות למעלה בקלות. אנחנו רק מבקשים שבית הכנסת העתיק שמשמש קהילה גדולה יהרס, כמו עוד בתי כנסת וותיקים רבים לצערינו הרב".