ספר חדש: איך למד בעל הנגריה כי יש חשיבות לדייק בהגעה בזמן לתפילה?

האם יש חשיבות לתפילת יום כיפור קטן? מה קורה כאשר נראה שתפילה לא מועילה כלום? איזו סגולה יש בתפילה על קבר האשה השונמית? ולמה התעקשה חנה להתפלל סמוך לעלי? פנינים והנהגות על ענייני תפילה בספר חדש אודות דמותו של הרב חיים קנייבסקי שליט"א

ספר חדש הרואה אור בימים אלו על דמותו המופלאה של הגאון הרב חיים קנייבסקי שליט"א, מגלה עובדות מרתקות אודות האיש והנהגותיו, כאשר חלק מהן סובבות סביב ציר בית הכנסת, התפילה ומה שביניהם.

הספר הנשוא את השם הפשוט 'רבי חיים', מצוי כבר על מדפי החנויות, ולטובת הקוראים ליקטנו כמה פנינים, עובדות, והנהגות אודות בית הכנסת.

איחורים לתפילה

גבאי בית כנסת אחד שטחו בפני הרב נושא שהציק להם מאוד - נושא האיחורים לתפילה. "גם כשאיחרנו את שעת תחילת התפילה לא פסקה תופעת האיחורים", סיפרו בתסכול. "כיצד אפשר לחנך את הציבור להגיע לתפילה בזמן?".

אמר רבי חיים: "זאת בעיה קשה. לאנשים כאלה לא יועיל שום דבר..." [עמ'  135].

בספר מובא מעשה מעניין בהקשר הזה:

"ישתבח שמך לעד מלכנו...", הסתלסל קולו של החזן בחלל בית הכנסת. בפתח נראתה דמותו של אחד המתפללים הקבועים, יהודי בעל מפעל גדול לרהיטים, הנחפז להיכנס פנימה. הוא התיישב במקומו, פתח את סידורו ושקע בתפילת שחרית.

המחזה חזר ונשנה מדי יום ביומו. בכל בוקר הגיע בעל הנגרייה בשעה שונה במקצת - לפעמים באמצע פסוקי דזמרה, לעתים בתחילת ברכות קריאת שמע - אך מעולם לא בתחילת התפילה.

נוהגו זה של המתפלל הקבוע היה לצנינים בעיני רב בית הכנסת. "מדוע אינך מקפיד להגיע לתפילה בזמן?", העיר לו יום אחד לאחר התפילה. "העיקר שאני מקפיד להגיע מדי יום, לא?", ענה האיש כלאחר יד, "הרי בסופו של דבר אני משלים את כל הקטעים שהחסרתי".

הוא לא הושפע מדבריו של הרב על חשיבות התפילה בזמנה. גם בימים הבאים המשיך להיכנס לבית הכנסת באיחור.

לאחר זמן מה ניגש בעל הנגרייה אל הרב בפנים נפולות. "עתה קיבלתי את עונשי על כך שלא הקפדתי להגיע לתפילה בזמן...". "מה אירע?" שאל הרב בהשתוממות.

"במפעל הרהיטים שלי פרצה שריפה. מיד התקשרו לקרוא למכבי האש בדחיפות - הרי בעניין זה המהירות היא קריטית! מכונית הכיבוי הגיעה, בסופו של דבר, אבל באיחור קל. במשך מספר הדקות שחלפו עד להגעתה התפשטה האש במהירות וכילתה את כל הנגרייה. עתה למדתי על בשרי מה רבה חשיבותה של הקפדה על הזמנים..." [135-136].

זמן תפילת שחרית

הרב חיים קנייבסקי מעודד מאד להתפלל שחרית הנץ החמה, כוותיקין.

הוא נוהג להביא לשם כך את דברי בעל הביאור הלכה, שאם יש לאדם אפשרות להתפלל וותיקין ללא מנין, ומאוחר יותר עם מנין – עדיף שיתפלל ביחידות בשעת וותיקין אף ללא מנין.

גם אדם שלא רגיל להתפלל ותיקין, ורוצה פעם אחת להדר ולהתפלל ותיקין, רשאי באותו יום לוותר על המנין [במידה שאין], ולהתפלל בשעה שהחמה מנצה.

בעניין זה מזכיר הרב את דברי רבי יהונתן מפראג שתפילה בוותיקין מוכרחת להתפלל. אילו, היו מתפללים ישראל באותו יום שנחרב בית המקדש בשעת הוותיקין – בית המקדש לא היה נחרב! זו הסיבה שביום החורבן הקדיר הקב"ה את השמים בעננים, כדי שלא יוכלו ישראל לחשב את זמן הנץ החמה, ולא יתפלללו וכך תתבטל הגזירה.

כוחה של תפילה

כידוע, ליד פתח ביתו הצנוע והפשוט של הרב קנייבסקי בבני ברק משתרך מידי יום תור ארוך של אנשים המבקשים ברכה לישועה בצרות ובעיות שונות.

הרב קנייבסקי נוהג תמיד כשהוא נשאל במה עליהם להתחזק לענות: "יש להתפלל".

הרב מוסיף כי אין להתייאש מלהתפלל, גם אם לפעמים נראה שהתפילה לא פעלה כלום, ימשיך הנצרך לישועה להתפלל, וסוף תפילתו להישמע.

כאשר ישב שבעה על אביו רבי יעקב ישראל קנייבסקי זצ"ל – הסטייפלער, הגיעו הרופאים שטיפלו בו לנחמו, והרב אמר להם: כל כך הרבה תפילות התפללו לרפואתו, וודאי שהתפילות אינן חוזרות ריקם. מי יודע כמה גזירות נמנעו בזכות תפילות אלו.

תפילת יום כיפור קטן

הרב קנייבסקי רגיל לומר בשם אביו, הסטייפלער זצ"ל כי תפילת יום כיפור קטן – יש בה סגולה למנוע צרות. ואכן זכור לו מילדותו בחוץ לארץ כי היו נוהגים לאמרה כל ערב ראש חודש. יחד עם זאת, הרב קנייבסקי הנוקט את מנהגי החזון איש, לא אומר תפילה זו, שכן החזון איש גם לא היה נוהג כך.

תפילה בארבע אמות של צדיק

הרב קנייבסקי ציטט את דברי החתם סופר ששאל מודע התפללה חנה דווקא ליד עלי הכהן כי יוולד לה בן, וכי לא יכלה ללכת לפינה כל שהיא, למקום מבודד ושם להתפלל?

והשיב החתם סופר כי תפילה בתוך ארבע אמותיו של צדיק מתקבלת יותר.

תפילה על קבר השונמית

קבר האשה השונמית המוזכר בספר מלכים [האשה שאותה ברך אלישע שתזכה לפרי בטן ומאוחר יותר גם החיה את אותו בן שנפטר] זוכה לביקורים של יהודים רבים המגיעים אל המקום להתפלל בזכות המלצתם של הסטייפלער זצ"ל ובנו שיבדל לחיים הרב חיים קנייבסקי.

בספר מסופר כי הרב קנייבסקי אמר כי המקום בו התפלל אלישע על האשה שתזכה לפרי בטן, הוא מסוגל לתפילות בעניינים אלו.

הבית עצמו כבר נחרב אך מיקומו ידוע על פי הספר כפתור ופרח, ומעיד הרב קנייבסקי כי אביו – הסטייפלער עוד את הנסיעה לשם, ואמנם נסעה שם חבורה שלמה וכולם נושעו.

ומוסיף הרב שגם מי שיש לו בנים ורוצה עוד זרע של קימא, אין צורך שיסעו שני בני הזוג, אלא די שהבעל יסע לבדו ויקרא בספר התהילים את הפרקים קב-קג, עליהם כתוב בספר 'שימוש תהילים' כי מסוגלים לזרע של קימא.

קברה של השונמית נמצא בכפר הערבי שונם [סולם] הסמוך לעפולה.