ספר הגבאי


הספרות התורנית הפורחת בעת האחרונה מוציאה מתחת ידה אלפי כותרים חדשים מידי שנה. כולם אהובים כולם טובים וכולם קדושים. ומכל מקום נדמה כי ספר תורני משובח הוא כזה שמעיון ודפדוף ראשוני בו עולה המחשבה: איך לא חשבו על זה קודם?

כזה הוא ספר הגבאי לרב אברהם דוד ספקטור מקרית ארבע איש המכון לרבני יישובים של הרב רודריג. בתי הכנסת שהופיעו מיד לאחר חורבן בית ראשון הפכו לאחר חורבן הבית השני למקום המפגש הרוחני החשוב ביותר עבור היהודי. בכל הגלויות, ממזרח למערב מרוסיה ועד תימן מאמריקה ועד איראן כוון עולמם הרוחני של היהדים אל עבר בית מקדש מעט זה, הבית כנסת. בחלק גדול מבתי הכנסת קיים אמנם 'רב' מרא דאתרא, והוא משמש כסמכות האחרונה הפוסקת ומכוונת את הנהגת בית הכנסת. אכן בבתי הכנסת כולם קיים גבאי, האיש האחראי על ניהולו השוטף של בית הכנסת שפעמים רבות משמש הוא אף כרב, כשופט, כמארגן אירועים וכמלווה את המשפחה בעתות שמחה ול"ע בעת צרה. הגבאי נדרש איפא להיות דמות בעלת יכולות מגוונות, נעים הליכות, מקובל על הציבור, ועם זאת תקיף במידת הצורך, ובעל כושר ארגון.
 
התפקיד הפרובלמטי הזה מהווה פתח לשאלות ודילמות רבות שלא כל גבאי, בטח לא גבאי 'מתחיל' עשוי להתמודד עמם. הספר של הרב ספקטור דומה, מנסה, באומץ, להתמודד עמן:
 
מי ראוי להיות גבאי?
את מי למנות כשליח ציבור?
איך להעיר לאנשים הפוגעים בכבוד בית הכנסת?
מי בוחר את הגבאי, והאם עוברת ה'גבאות' בירושה?
באיזה חלק של התפילה יש להודיע הודעות הרלוונטיות למתפללים?
מה דינו של הגבאי שאיבד בטעות כספים השייכים לבית הכנסת?
 
ייחודו של הספר נעוץ בכך שחלק גדול מן השאלות אינן מובחנות כלל כשאלות לגבאי או למתפלל הבלתי מיומן. כזו היא למשל הקביעה של הרב ספקטור כי נוהג מכירת העליות בשבת הוא מנהג שאינו ראוי וטוב היה אילו מתבטל. וכזו היא גם הפסיקה כי אסור להכריז בשבת על זהות התורמים לבית הכנסת. ומה קורה אם בכל זאת נמכרה העליה בסכום לא מבוטל [עליית יונה של מנחה ביום הכיפורים למשל] והקונה איחר לתפילה וניתנה העלייה לאחר, והראשון אינו מוכן כעת לשלם את סכום העלייה? 
 
שאלות אלו ואחרות נידונים בהרחבה בספר הגבאי על 321 עמודיו. בנוסף קיימים בספר הדרכות לקריאה בתורה, שליח ציבור, מי שברך, 'קידוש' בבית הכנסת, ותפילות שונות. כשבסופו נערך מפתח מפורט עם ההלכות הרבות. הספר מעוטר  בהסכמותיהם של גדולי התורה- הרב בקשי דורון הרב דוב ליאור והרב אביגדור נבנצל, והוא חולק על ידי המועצה הדתית בתל אביב יפו לגבאי בתי הכנסת של העיר.
 
ספר הגבאי. הוצאת המכון לרבני ישובים
טל להזמנות: 02/9964772