דבר העורך, חשון תשע"ד

עם פרסום הגליון התבשרנו על פטירתו של הרב עובדיה יוסף, הראשון לציון, ונשיא מועצת חכמי התורה. קשה להפריז בחשיבותו של האיש הישיש הזה, שהשפעתו על החברה הישראלית בכלל, ועל היהדות הדתית, התורנית בפרט היתה כבירה וכמעט בלתי נתפסת. מלבד צדקותו, ענוותנותו, ומפעלו התורני – הלכתי, עליו נאמר בצדק כי הוא מפעל נדיר במאות השנים האחרונות, אחראי גם הרב בצורה ישירה למהפכה ה'ספרדית יהודית', בה החלו אין ספור יהודים לשוב אל מסורת אבותיהם, לשלוח את ילדיהם למוסדות דתיים, לפקוד את בתי הכנסת, ולהצטרף לשיעורי תורה.
 
אתר זה העוסק במוסד בית הכנסת, מאבד היה מחשיבותו, כך ניתן לקבוע בבירור, אילו לא היה הרב עובדיה יוסף חי. אין ספור בתי כנסת חייבים לו את עצם קיומם, אין ספור שיעורי תורה [שלא לדבר על שיעוריו שלו שריתקו אליהם מידי שבוע מאות אלפי יהודים באלפי בתי כנסת בארץ ובעולם] פועלים מכוחו, והסידורים, נוסחי התפילה, ספרי ההלכה שלו ושל בניו קיימים בכל בית כנסת ספרדי וגם אשכנזי.
 
קשה לדמיין את בתי הכנסת בלי הספרים חזון עובדיה, ילקוט יוסף, תורת המועדים, או הסידורים יחווה דעת, חזון עובדיה, אור ודרך, תפילת יעקב, ועוד עשרות שנדפסו לאור פסיקותיו. מערכת 'מעט בית מקדש' מרכינה ראש יחד עם כל בית ישראל ואבילה על פטירתו של האיש הענק, שלאושרינו ולמזלינו הטוב, חי בדורינו, ועלה כעת בסערה השמימה.
 
באופן אישי אציין כי עם פטירתו של הרב, חשתי כי חלק מזהותי האישית, הדתית, והחברתית נפגע עם לכתו. הרב היה חלק מפס הקול של חיי ושל אלפי צעירים ומבוגרים נוספים, ואנו הורגלנו לראות בו את ה'אבא' הגדול שלנו, האיש שעליו אנו יכולים להישען פיסית ומטפורית, תוך שאנו יודעים כי יש לנו רב בעל שיעור קומה עליו ניתן לסמוך ובדרכו אנו רשאים לצעוד. הדיבורים על העדר יורש, נראים לי רלוונטיים ביותר. אין לנו תמורתו. אין עוד מי שיהיה כה גדול בתורה, וכה אחראי ברמה המנהיגותית, האישית, הציבורית.
 
ולעניין הגליון בקצרה, בית הכנסת עין חרוד שבקיבוץ היווה את הכתובת לסיור החודשי שלנו, כאשר לסקירה אודות בית הכנסת צירפנו הקדמה מהפרופ' עוז אלמוג על תופעת פריחת בתי הכנסת בקיבוצים בשנים האחרונות. אחד מנושאי החודש, בו עוד נעסוק ב"ה, הוא שאלת נגישות הנכים ויחסם אל בתי הכנסת. לצורך כך סיקרנו את בית הכנסת המופלא של עמותת 'חסדי אנוש', הפועלת לטובת גברים דתיים פגועי נפש, הנמצאת בעיצומו של בניית בית כנסת פרטיקולרי למשתקמים. כמו כן אנו העלינו רשימה הכוללת את ההתנהגות הפרקטית וההלכתית ביחס לשאלת נכים בבית הכנסת. לראיון החודש התכבדנו לשוחח עם הרב רפי פויירשטיין, מבכירי רבני הציונות הדתית. עם הרב שוחחנו גם אודות האינטראקציה של נכים ובתי כנסת. הפינות הקבועות: בלוג הגבאי, חדשות, פינת ההלכה והמשפט, רואה חשבון, והיועץ ר' אלון חאמי מופיעים כסדרם.
 
חודש טוב
 
והלוואי ונתבשר בשורות טובות
 
אליעזר היון. עורך.