דבר העורך, אלול תשע"ג

חודש אלול שחל לפני ימים ספורים, הוא אחד החדשים המזוהה ביותר עם 'בתי הכנסת' מלבד אולי חודש תשרי. יהודים בכל אתר משכימים קום, נוהרים אל בתי הכנסת הקטנים והגדולים, המניינים הקבועים וההתארגנויות הייחודיות לימים אלה, בירושלים ובצפת, בצרפת ובסוריה, בסין ובבולטימור וקוראים ביחד 'בן אדם מה לך נרדם קום קרא בתחנונים'. למרות הפיתוי המתבקש לעסוק שוב במנהג הסליחות, והכנת בית הכנסת לימים הנוראים ביקשנו הפעם לדון בנושא בו לא נגענו עד כה – העליות ומכירתם.
 
מכירת העליות המהווה כעין אתנחתא עסקית ולעיתים גם בידורית באמצע התפילה מהווה חלק אינטגרלי מהווי בית הכנסת, וגם מיכולת תפקודו וקיומו. בתי כנסת רבים אינם מסוגלים להתקיים ללא מערך התרומות, והכסף הנכנס ממכירת העליות ושאר המצוות, בהקשר לכך ביקשנו את עצותיו של יועץ הארגון שלנו ר' אלון חאמי, וגם הגבאי המסור דוד דואק פירסם את סיפורו בהקשר לכך.
 
העליות לתורה ומכירותיהן מרתקות גם בהיבט החברתי. כפי שכל גבאי מתחיל יודע, לא מעט ארועים לא נעימים מתרחשים סביב שאלת העלייה, לעיתים יש לכך גם השלכה הלכתית: את מי ראוי להעלות לתורה, את מי אסור בכל קונסטלציה להעלות, מה קורה כאשר רוצים להעלות לתורה 'ישראלים' חשובים, אך הכהן מתעקש לשמור על זכותו ולא לאפשר להם לעלות? לצורך כך פרסמנו 'מדריך עליות' לגבאי בו מובאות עצות והליכות בהקשר לסוגיא זו.
 
את ראיון החודש התכבדנו לערוך עם עוז אלמוג, פרופסור וסוציולוג בעל שם מאוניברסיטת חיפה. מלבד היותו של אלמוג מומחה לחברה הישראלית, הוא גם עמד בראש פרוייקט 'תיעוד בתי הכנסת' שנערך בשיתוף 'איגוד בתי הכנסת', ותובנותיו בהקשר למוסד זה מעניינות ומרתקות.
לסיור החודש בחרנו את בית הכנסת הגדול בחיפה, שעמד בשנים האחרונות במרכזו של פולמוס משפטי רחב. רואה החשבון, הפינה ההלכתית והמשפטית כמו גם חדשות בתי הכנסת ופינות המנהגים לחודש הקרוב מתפרסמים כסדרם.
 
חודש טוב
אליעזר היון. עורך.