דבר העורך, אב תשע"ג

"משנכנס אב ממעטין בשמחה". חודש אב הוא אחד התקופות בהם ארעו סדרת הטרגדיות הגדולה ביותר בחייו של העם היהודי. לזכר ארועים אלו, נקבע יום, המכונה 'מועד' ובו מציינים את אותם אסונות, נזכרים ומצטערים על גורל האומה. ביום זה גם מקווים ומתפללים לימים טובים יותר, לנחמה, גאולה, וישועה.
 
מאידך מכיל חודש אב גם את אחד הימים השמחים ביותר במחזור השנה היהודי, יום שלעצמת שמחתו יש רק מקבילה נוספת אחת במהלך השנה. הכוונה היא כמובן ליום חמישה עשר באב, וכפי שנאמר במסכת תענית "לא היו ימים טובים לישראל כמו יום הכיפורים וחמישה עשר באב". במדורי המנהגים המתפרסמים מידי חודש ישנה התייחסות רחבה לימי האבל של תשעת הימים – ולתשעה באב, אך גם ליום שמחה זה – ט"ו באב.
התייחסות לימי תשעה באב כמו גם לתקופת החופש הגדול מצויה גם במדורו של היועץ ר' אלון חאמי.
 
את סיור בית הכנסת בחרנו לערוך בביתו של מנהיג הציבור החרדי – ליטאי, הרב אהרן ליב שטיינמן, שם גם נוהג הרב להתפלל. נפעמנו לגלות כי הרב הישיש [בן ה- 98] חי בסגפנות ובפשטות יוצאת דופן העשויה לעורר התפעלות גם בלב האדם הציני ביותר. לקראת תשעה באב, סיקרנו את ארועי תשעה באב המסורתיים המתרחשים בישיבה המפורסמת 'עטרת ישראל' בראשותו של הרב אזרחי.
 
לראיון החודש התכבדנו לשוחח עם האמן והיוצר ישי לפידות מלהקת אוף שימחס, שסיפר לנו על בית הכנסת שלו, על חוויות אישיות, ועל תפיסתו האישית את מוסד בית הכנסת.
 
הגבאי דוואק מביא ברשימתו סיפור שאילולי יצא מפרי עטו נדמה היה שהוא לקוח מדמיונו של סופר מחונן. רשימתו של רואה החשבון, פינת ההלכה, והחדשות מופיעים כהרגלם.
 
אליעזר היון
עורך