דבר העורך, סיון תשע"ג

מעיין השבוע, תודעה [ז"ל], שיחת השבוע, שבת בשבתו, השבת, ראש יהודי, חוט של חסד, באהבה ובאמונה, מעט מן האור, אוצרות, עומקא דפרשה, סביב השולחן, שבתון, קול אליהו, המאור, גנזי המלך, אור ההר, הם רק חלק קטן מהתופעה המוכרת בשם 'עלוני השבת'. לעתים נדמה כי כמספר הקהילות וזרמי היהדות – והם הלא רבים מספור – כך גם עלוני השבת. כל תנועה, זרם, ערוץ, או קהילה גם אם היא מונה עשרות מתפללים בלבד מבקשת להוציא את עלון השבת הייחודי לה, הכולל את דבר מנהיג הקהילה, חידונים לילדים, והודעות וברכות מזל טוב וניחומים לחברי הקהילה.
את גליון השבוע החלטנו להקדיש לנושא רחב זה. עם התקדמות העריכה הבנו שני דברים: גליון אחד לא יספיק להקיף את כלל התופעה. ב. כיצד לא חשבנו על כך קודם. למרות זאת, ניסינו לנגוע ולבחון את קונספט 'עלוני השבת' מכלל היבטים וזוויות שונות. במרכז הגליון עומד ראיון נרחב אותו ערכנו עם שלשה מהאנשים המזוהים ביותר עם 'עלוני השבת': הרב ד"ר יצחק אלפסי, גדול חוקרי החסידות בזמנינו, הוגה ומייסד העלון הראשון, הרב מנחם ברוד, עורך העלון הפופולארי 'שיחת השבוע' – העלון המופץ ביותר בין עלוני השבת, והסופר שאול מייזליש, עורך עלון 'השבת' לשעבר, ומשתתף בעשרות עלוני שבת וחיבור ספרי יהדות בעשרות השנים האחרונות.
להיבט ההלכתי גייסנו לעזרתינו את רב העיר מודיעין מכבים רעות, הגאון הרב יעקב צ'יקוטאי, שהשיב לשאלותינו והציג את דבר ההלכה בהקשר ל'עלוני השבת'. הסוציולוג המפורסם ד"ר ניסים ליאון מהמחלקה לסוציולוגיה של אוניברסיטת בר אילן חיבר במיוחד ל'מעט בית מקדש' מאמר המנתח חברתית את תפקידם של העלונים, וגם שני הכותבים הקבועים שלנו, הגבאי דוד דואק [בלוגבאי], והיועץ המסור ר' אלון חאמי מתייחסים בטוריהם לסוגיא זו.
מלבד עלוני השבת, לא שכחנו גם כי חג השבועות עומד בפתח, ועל כן פורסמו גם טורי מנהגי הקהילות העתיקות, ומנהגי החודש. רשימתו של רואה החשבון, א. סנדרוביץ, וחדשות בתי הכנסת מופיעים כסדרם.
בברכת חג שמח
אליעזר היון. עורך.