דבר העורך, שבט תשע"ג

ט"ו בשבט, יומו וחגו של האילן בשדה לא נחגג כמעט ברחוב הדתי והחרדי. כולנו מכירים את השירים העבריים על השקדייה הפורחת ועל שמש הפז הזורחת, אך מעטים מאד מייחסים משמעות חגיגית מיוחדת ליום זה. האמנם? בגליון החודש אנו מפרסמים כמידי מועד, רשימה של מנהגים עתיקים ויפהפיים שנהגו קהלות ישראל השונות לאורך הדורות. מעיון קל במאמר זה, מתברר כי אדמורי"ם רבנים, וקהלות שונות נהגו לייחס חשיבות רבה ליום ט"ו בשבט. גם היועץ הארגוני ר' אלון חאמי, נוגע בטורו ביום מיוחד זה, ומשלב בתשובתו גם את גשמי הברכה שפקדו את אזורינו בשבועות האחרונים .
לראיון החודש בחרנו לשוחח עם הגברת בראון, ראש מחלקת מבני ציבור בעיריית מודיעין עילית, החולשת על עיר ייחודית בה עיקר מבני הציבור הם לא הפילהרמונית המקומית, היכלי הספורט, או המתנ"ס השכונתי, אלא דווקא בתי הכנסת ובתי המדרש. את סיור החודש עשינו בבית הכנסת העתיק על שם מרן רבי יוסף קארו בצפת.
 
עורך הדין דוב אינדיג מתייחס לשאלה משפטית מעניינת אודות בעל קורא שהפסיק לקבל את שכרו, והאמנית דרורית סאן על אמנות יהודית בקונטקסט של ט"ו בשבט והטבע.
 
עמיתתינו, אגודת טבע עברי, שלחה לנו שני מאמרים נפלאים אודות בתי כנסת והאינטראקציה בינם לבין הטבע והוכיחה כי היהדות ומוסדותיה תומכים בהחלט באיכות הסביבה ובשמירה על הטבע.
 
הבלוג הקבוע של הגבאי ר' דוד, פינת המשפט, וחדשות בתי הכנסת מופיעים כסדרם.
 
חודש טוב, וברכת התחדשות
אליעזר היון. עורך.