דבר העורך, חשוון תשעג

החודש יחלו לומר בבתי הכנסת את תפילת ותן טל ומטר לברכה שבברכת ברך עלינו. מדוע לא מתחילים להתפלל על הטל והמטר כבר מיום שמיני עצרת, החג בו עורכים את תפילת הגשם? הגמרא מסבירה כי תפילת המטר נדחית בשבועיים כדי שיוכלו עולי הרגל שביקרו בחג הסוכות בירושלים לחזור לבתיהם לפני ש'יתפוס' אותם הגשם.

מהסבר מופלא זה אנו למדים שני דברים: האחד: תפילה אמיתית על הגשם מתקבלת לפני המקום. זו הסיבה שהיא נדחית, שכן תוצאותיה יפגעו ככל הנראה בעולי הרגל. השני: גשם הינו דבר חשוב וראשון במעלה, אך טובתם של יהודים שעלולים להתרטב חשובה לא פחות. כדאי להמתין עוד מעט ליורה המבורך ולו כדי שאיש לא יסבול מפגעי מזג האוויר.

בתי הכנסת הם דוגמא נפלאה לשני המוטיבים הללו. בבית זה נערכות התפילות ומבוקשות הבקשות. ועם זאת בית הכנסת הוא גם מקום קהילה, משכן ציבור וויש לדאוג בו לרווחתו של הזולת, לא פחות מלענינו הרוחני.

הגשם הקרב עומד גם במרכזם של כמה פינות קבועות. המדור ההלכתי עוסק בשאלת התקנת מזגן או תנור חימום על קירות בית כנסת, והיועץ ר' אלון חאמי מציג סדרה של עצות סביב התנהגות גשמית ורוחנית בימי החורף. את סיור בית הכנסת ערכנו בבית הכנסת הרמח"ל שבעכו, ולראיון החודש התכבדנו לשוחח עם יושב ראש המועצה הדתית של העיר תל אביב אודות בתי הכנסת והקהלה שבעיר.

רואה החשבון סנדרוביץ בכתבה ראשונה מתוך שנים אודות תפקידו של רשם העמותות וההיערכות כלפיו, והאמנית דרורית סאן בסקירת אמנות יהודית סביב בימת החזן בבית הכנסת. כתבה מעניינת נוספת סוקרת את כנסי הגבאים שערכנו במסגרת עמותת איילת השחר ו'איגוד בתי הכנסת' ושלהם נודע בעזרת ה' הצלחה גדולה.

חדשות בתי הכנסת, ורשימתו הקבועה של הגבאי דוד דואק מופיעים כסדרם.

חודש מבורך וחורף בריא

אליעזר היון. עורך.