דבר העורך, לחודש סיוון

חג השבועות עומד בפתח, ואליו מתלווים בשנים האחרונות עשרות הצעות ל'תיקוני ליל שבועות' עדכניים, ברוח התקופה, כלומר הרצאות מאישים שונים ומגוונים בציבוריות הישראלית. ההרצאות סובבות על פי רוב סביב ציר יהודי אמנם, אך לא פעם הם נשמעות מפי אנשים שאין להם באמת ידע או מומחיות בתחום התורני. את הסוגיא הזו מעלה הגבאי הוותיק דוד דוואק ברשימתו הקבועה, והוא תוהה האם בכל דיסציפלינה בכל תחום שהוא יש מקום להבאת מרצים שאין להם באמת התכתבות עם הנושא התורני.

ענין ההרצאות והשיעורים עומד גם בטורו של אלון חאמי היועץ, ומקבל התייחסות גם בפינה ההלכתית. לראיון החודש התכבדנו לשוחח עם כבוד הרב דוד לאו שליט"א, רב העיר מודיעין, ולסיור החודש בחרנו את בית הכנסת שערי רחמים שבבאר שבע מיסודו של המקובל המפורסם הרב שמה בן טוב שהוכר כ'קורא המזוזות'.

טורו של הרב ישראל יוד, מופיע כסדרו. רואה החשבון אריה סנדרוביץ מסביר את החשיבות של ניהול עמותה תקין. בשעה טובה אנו גם מסיימים בגליון זה את סדרת 'בית הכנסת – הסיפור' שכללה עשרה פרקים והקיפה את כל נושא בית הכנסת מן הפן ההלכתי, ההיסטורי, התרבותי, והארכיטקטורי. בקרוב ב"ה תוצג הסדרה במקום בולט באתר 'איגוד בית הכנסת'.
 
חודש טוב וחג שמח
אליעזר היון. עורך.