דבר העורך לחודש אייר

חג הפסח נגמר והתחושה היא כי כאילו נכנסנו לשגרה של קיץ חמה ושוממה עד לחגי תשרי. אלא שדווקא חודש אייר טעון בכמה אירועים משמעותיים השייכים בעיקר לבני ארץ ישראל. הראשון הוא כמובן יום העצמאות החל ביום ה' באייר. סביב יום העצמאות הצגנו סקירה של הנהגות והליכות היום וסדר התפילה בבית הכנסת, ו'טיפים' ועצות מהיועץ אלון חאמי.  אירוע נוסף הוא כמובן יום לג בעומר כאשר במרכזו עומדת ההילולה המסורתית של התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי. סביב עניין זה קיימנו ראיון עם ראש המועצה הדתית מרום גליל האחראי בין היתר על מתחם קבר הרשב"י. ולבסוף יום ירושלים המתקיים ביום כח באייר, היום בו שוחררה העיר וחוברה לה יחדיו. במדור 'הפינה ההלכתית' הובאה שאלה אודות אמירת 'תחנון' ביום משמח זה.
 
הרב בן ציון פרץ, סופר מפורסם יוזם ומנהל 'דירת' או 'מכון סופרים' מספר על יוזמה מרתקת בכל הקשור לעבודת הסופרים. לדבריו רעיונותיו רלוונטיים גם לעבודות נוספות ועשויות לעניין את גבאי בתי הכנסת. את סיור החודש בחרנו לעשות בבית הכנסת של מנהיג הציבור החרדי הרב יוסף שלום אלישיב בן ה 102 שנפל למשכב בחודש האחרון. אנו מאחלים לרב רפואה שלמה ובריאות מלאה. 
 
שרה קונפורטי שלחה סקירה מעוצבת נוספת על בית הכנסת בגילה, ומנחם אקרמן הרו"ח השלים את מאמרו סביב ניהול נכון של העמותה ובית הכנסת.
 
המדורים חדשות בתי הכנסת, בלוגבאי, ובית כנסת – הסיפור, מופיעים כסדרם.
 
חודש טוב. 
אליעזר היון. עורך.