דבר העורך סיון תשעז

גיליון זה נושא ניחוחות של חו"ל מן הסיבה הפשוטה ששתיים מכתבותיו המרכזיות עוסקות בקהילות היהודיות שבחוץ לארץ. הראשונה על בית הכנסת רבי אהרן שוסטר שבאמסטרדם, ובשניה ישנה סקירה על מצב  הקהילות באירופה, ואיסור השחיטה בבלגיה. כתבות אלו נכתבו בעקבות השתתפות ב'ועדית רבני אירופה', שנערכה זו השנה ה-60, בהשתתפות כ-300 רבנים מקהילות אירופה השונות.

 

בהקשר בתי הכנסת, נדמה כי אין הרבה כינוסים היכולים להתהדר במגוון כל כך רחב של מנהיגי קהילות מזרמים שונים. מדהים היה למצוא סביב שולחן אחד את הרב של מילוז מצרפת, הרב של פירנסה מאיטליה, הרב של וילנה מליטא, הרב ברלין מגרמניה והרב של מוסקבה מרוסיה. מה שמדהים עוד יותר היה לגלות כי כולם בסופו של יום נושאים את אותם בעיות, ולכולם צורות ודפוסי התמודדות אותם הם יכולים לחלוק בצוותא: היחס לרפורמה ולהתבוללות, האינטראקציה עם השלטון, תפקידו של הרב בחינוך, חופות, גיטין, ולוויות, בתי כנסת ומנהגים, התמודדות עם קהילות אחרות ורבנים אחרים באזור ועוד ועוד.

 

אבל קהילות ובתי כנסת הנתונים במצוקה מסתבר, לא נמצאים רק באירופה. בקיבוץ אילון שבגליל המערבי נאבקים חלק מן התושבים המקומיים והוותיקים בבית הכנסת. בית המשפט השבוע הפציר במתדיינים להגיע לכלל פשרה, ומנכ"ל 'איילת השחר' סיפר על האירוע האבטיפוס הזה מנקודת מבט הארגון.

 

הרב אריאל חזקיה, רב היישוב מצובה ושליח ארגון 'איילת השחר' במקום סיפר ל'מעט' על תיקון ליל השבועות הייחודי שיתקיים השנה, ועל פעילותו במקום בשיתוף עם רעייתו.

רבי אלון חאמי בטור מיוחד על חובתם של מנהיגי הקהילה, והגבאי בטור הומוריסטי על 'אנשי השטיבלאך' ותפקידיהם המיוחדים.

 

בסקירה ההיסטורית המרתקת סביב בתי הכנסת בעידן הרפורמה, מופיע תיאור אופי בתי הכנסת בגרמניה, ותופעת נדידת היהודים הכפריים אל הערים הגדולות. בפינת ההלכה מופיע מקרה מעניין של שני אחים שירשו ספר תורה, ואין ביד אחד מהם לקנותו, האם מותר יהיה למכרו מפני המחלוקת?

בברכת חג מתן תורה שמח

אליעזר היון, עורך.