דבר העורך, חשוון תשע"ז

שלום לקוראינו היקרים, גבאים ומתפללים.

בגליון זה, כקודמו, יש התייחסות לבתי כנסת שמחוץ לארץ ישראל. צעד זה הוא רק הגיוני, לאור העובדה שאתר זה מייצג או שואף לפחות לייצג את כלל בתי הכנסת בעולם ומכאן שמו 'איגוד בתי הכנסת העולמי. זו הסיבה שבגליון זה ערכנו סיורים בבית הכנסת אגודת ישראל, או בשמו הנוסף 'הכולל', ובבית הכנסת בשצ'אסטר פילד שבמדינת מיזורי שבארה"ב - הארץ העומדת בימים אלה במרכז תשומת הלב העולמית בשל הבחירות הנערכות בה לנשיאות.

כמו כן, שיתוף פעולה נוצר בין 'מעט בית מקדש' לאדריכלית המוכרת טובה דרמר, שביצעה עבודות רבות בבתי כנסת בארץ ובעולם. בגליון הנוכחי מספרת דרמר על בתי כנסת במרוקו אותם פגשה, ועל אלמטים אדריכליים וארכיטקטוריים בהם נתקלה. בגליונות הבאים ב"ה, תרחיב דרמר בנושאים אלו.

פרשייה נוספת הגולשת אל מעבר לארץ הקודש, נחשפת בגליון זה, והיא מתחילה לפני כמאה שנה, לאחר שאלמנה יהודית עשירה בחרה לתרום סכום כסף עצום [עשרות מיליוני שקלים במונחים של היום], ל'בית הכנסת היהודי הראשי בירושלים. רק שאז נוצרה תעלומה: מה הוא בית הכנסת הגדול בירושלים? האם הוא זה של העדה הספרדית – כלומר בית הכנסת על שם רבן יוחנן בן זכאי, או של העדה האשכנזית – כלומר בית הכנסת החורבה? למעוניינים, שני בתי הכנסת הכל כך חשובים הללו נסקרו על ידינו בעבר בשיחות עם חוקר בתי הכנסת ד"ר ראובן גפני.

בגליון זה נסקרה פעילותה של עמותת איילת השחר, בראשותו של הרב שלמה רענן [שבהזדמנות זו, שלוחה לו ברכת מזל טוב לרגל נישואי בנו איתמר], ביישוב טל אל. ביישוב זה פעלו מספר מניינים, והשנה בעקבות הפעילות נוצר מניין אחד גדול וחושב, בו שימשו שני חזנים זה לצד זה. על תופעה מיוחדת זו שוחחנו עם הרב נועם אוסטר שליח העמותה - המתגורר במקום.

גבאי בית הכנסת העלה את סוגיית היהודים העשירים בבית הכנסת ויחסם אל שאר חברי הקהילה, הרב אלון חאמי מתריע מלב כואב על הטלפונים הניידים הפועלים משום מה גם בבתי הכנסת, והפינה ההלכתית מכסה שאלה אקטואלית על אדם שהתחייב לשלם הוראת קבע לבית הכנסת, אך לפתע ירד מנכסיו.

פינת הכלכלה העוסקת במתן מילגות במסגרת פעילותו של מוסד בית הכנסת, וחדשות בית הכנסת מן החודש האחרון מופיעים כסדרם.

בברכת חורף בריא.

אליעזר היון, ערוך.