דבר העורך, לחודש אייר

"בתי כנסיות אין נוהגים בהם קלות ראש, ולא יכנס להן בחמה מפני החמה ובצינה מפני הצינה ובגשמים מפני הגשמים. אין אוכלין בהן ואין שותין בהן ואין ישנין בהן" (תוספתא, מגילה ג').הוראה זו, המוכרת כאחת מההלכות הבסיסיות של בית הכנסת נחשב למקום קדוש אותו יש לכבד, מוצאת את ביטויה בדרכים רבות. בחלק ניכר מהן עסקנו בעבר, בשלש מהן נעסוק בגליון זה.

בעיר מרסיי שבצרפת, נמכר בית כנסת לארגון "אל-באדר", המתכנן לפתוח במקום מסגד. החדשה העניינית הזו הסעירה את כלי התקשורת הדתיים אך גם את החילוניים שתמהו בכאב: האם ניתן למכור בית כנסת לגורמים שיהפכו אותו למסגד? איך  אפשר לעשות דבר כזה?! בגליון זה, לצד סקירת הפרשה, שוחחנו עם ד"ר מישל כהן, רופא מן הקהילה בצרפת, שהוכיח לנו כי התמונה מורכבת ואינה חד מימדית כפי שהיא נתפסת בקריאה ראשונה.

דיון נוסף אודות כבוד בית הכנסת מופיע במאמרו של הגבאי דוד דוואק שהעלה את סוגיית בתי הכנסת הפועלים במקלטים ותמה: האם הדבר ראוי? לשון אחר: האם אתם הייתם מתגוררים במקלט? האם הייתם מוכנים לחיות בקראוון?

כתבה שלישית סביב 'כבוד בית הכנסת' מופיעה בדיון ההלכתי, סביב מעשה שהיה, בו גבאי החליט לערוך 'תרגיל', סוג של הצגה באמצע קריאת התורה מתוך מטרה חיובית כלשהיא. המטרה הושגה, והוא כעת שואל: האם נהג נכון?

בקיבוץ אילון הכריעו התושבים כי בית כנסת לא יבנה בתוך הקיבוץ, חרף העובדה כי שליש מן התושבים – המתגוררים ב'הרחבה' – תובעים כי ינתן להם מקום לקיים בו את תפילותיהם, בלי שיפריעו לאיש. מלבד הסקירה של פרשה עצובה ומשונה זו, שוחחנו עם אחד הפעילים במקום שסיפר לנו גם על חלקה של עמותת 'איילת השחר' בוויכוח על מוסד יהודי אלמנטרי במדינת יהודים.

בשיחות המאלפות עם ד"ר גפני, המומחה לבתי הכנסת נגעו במתחם 'ארבעת בתי הכנסת' הספרדים שבעיר העתיקה, ובעיקר בזה הנקרא 'בית הכנסת של רבן יוחנן בן זכאי'. האם שם פעל בית המדרש של רבן יוחנן? מה הם שלשת בתי הכנסת הנוספים? מהו פשר שמם?

ר' אלון חאמי ברשימה על 'בית כנסת כמקום המאחד את כלל היהודים', ואת  סיור בית הכנסת עשינו הפעם במבצר שבמדבר יהודה – מצדה. בית הכנסת העתיק שבמקום מוכיח כי בתי כנסת פעלו עוד קודם חורבן בית שני, ושרידיו של האתר, הינם מהמרשימים ביותר במצודה העתיקה.

פינת הכלכלה, וחדשות בתי הכנסת מופיעים כסדרם.

חודש טוב.

אליעזר היון. עורך.