דבר העורך, כסלו תשע"ו

את דבר העורך החודש אני בוחר לפתוח בציטוט הקומוניקט שפרסמנו לפני כשבוע, סביב ארועי בית הכנסת בגבעת זאב:

איגוד בתי הכנסת העולמי והרב שלמה רענן מביעים את דאגתם לנוכח הרס בית הכנסת הצפוי בפיסגת זאב.

בית כנסת אינו רכוש פרטי, או שטח אדמה סתמי עליו מתדיינים בבית המשפט. בית הכנסת' המוסד שמלווה אותנו למעלה מ2000 שנים, הוא נשמתה של האומה הישראלית, הוא המקום הלאומי, הקדוש, היחיד שנותר לעם היהודי לאחר חורבן בית המקדש. פינוי של בית כנסת, והריסתו הינם פגיעה בלב הקולקטיבי הישראלי.

כארגון העוסק במשך למעלה מעשר שנים בכל הקשור לבתי כנסת, אנו מבקשים בזאת לפנות לראש הממשלה, לשר הביטחון, ולבית המשפט הישראלי בבקשה, בהפצרה: אל תפגעו בבית הכנסת, אל תהרסו את הקהילה. הפנו את תשומת לבכם להשלכות הקשות העלולות לנבוע ממהלך שכזה. השאלה 'מה יאמרו הגויים' מעולם לא תהיה רלוונטית יותר.

ממשלת ישראל, הריבון של העם היהודי, לא רואה אסון בהרס בית כנסת. לא מתבוננת בחומרה על פינוי של מקום קדוש. חמור מכך, לא רק שהיחס לבית הקדוש הוזל באופן מביש, אין גם כל ניסיון לפשרה אמיתית, כמו תשלום חילופי לבעלי הקרקע וכדומה.

איך נישא פנינו מול הרס של מקומות קדושים לעם היהודי בעולם, שריפה חלילה של בתי כנסת בגולה, פינוי של בתי קברות יהודיים? האם גם שם נסתפק בהסברים לאחר מעשה שבוודאי יבואו עם מסר דומה שהם היו 'מוכרחים' לפעול בצורה הזו?

בשעה אחרונה זו של בין השמשות, ברגעים אחרונים אנו מבקשים את רחמיכם. חוסו על הבית הקדוש, המשכן היחיד שנותר לנו, כעם יהודי בארצו. אל תהיו אלו שבידיהם הופכים את בית הכנסת לעיי חרבות, אלו שעל שמם יירשם בהיסטוריה העולמית, חורבן של בית הכנסת, חורבן של קהילת איילת השחר בגבעת זאב.

יחד עם כל אוהבי המקום הקדוש הזה, אנו מקווים ומתפללים כי הפרשה תיגמר על הצד הטוב ביותר, כאשר בית הכנסת לא יפגע.

הרס בית כנסת, ואפילו סתירת דבר מה ממנו אסורה על פי ההלכה. בתורה כתוב 'ונתצתם את מזבחותיכם... לא תעשון כן לה' אלוקיכם". בית הכנסת נקרא 'מקדש מעט' ומכאן שיש איסור לסתור כל אלמנט מבית הכנסת. מה יש להגיד איפה על הריסת בית כנסת שלם?

סביב שאלת 'סתירת בית כנסת', מופיע השבוע המדור ההלכתי, העוסק בפירוק של ארון דלתות הקודש תמורת חוב של המתפללים האם הדבר מותר?

יוזם ומייסד בית הכנסת בקיבוץ דברת שוחח אתנו וסיפר  לנו על תכניותיו, ועל מעורבותה של 'איילת השחר' בפרוייקט.

הסופר המחונן שאול מייזליש, שכבר התראיין בגליון זה לא פעם, פירסם תקליט חדש ובו מסופר סיפורה של קוצק, העיירה, החסידות והרבי. התקליט מלווה בניגונים מרטיטים מחיי החסידות, אותם גאל יהודי בשם שוקי בדנס שאביו הינו אחד השרידים הבודדים שנותרו לעיירה זו אחרי השואה.

בתחום הטכני אנו שמחים להציג את 'מהפכת המקוואות' של היוזם המרתק גדעון אבנשפנגר. מסתבר כי האיש הצליח לייצר מקווה מפלסטיק, שזכה להסכמות כל הפוסקים מכל העדות, כשמחירו עומד על כרבע ממחיר מקווה רגיל, גם הגודל שלו והאלמנטים הפרקטיים הרבים בה ניחן הופכים אותו למוסד שעשוי להימצא בכל בית כנסת, אולי אפילו בכל בית פרטי.

בגליון זה מופיעה כמידי שבוע רשימתו של היועץ המסור הרב אלון חאמי, וסקירה על בית הכנסת בגבעת זאב. גם שאר המדורים מופיעים כסדרם.

חודש טוב, וחנוכה שמח.

אליעזר היון , עורך.