דבר העורך, תשרי תשע"ו

אליך ה' נשאתי עיני, שמע קול תחנוני, כגודל חסדך, את הפיוט הזה, מהסליחות כמנהג הספרדים, בחר ראש עיריית בית שמש, משה אבוטבול, כפיוט האהוב עליו מכל בימים הנוראים. הרב אבוטבול, מספר כי מי שזכה לשמוע את הפיוט הזה מושר על ידי הרב עובדיה זצ"ל, ינצור כל חייו את הרגעים המרוממים הללו, או כפי שהוא התבטא באזני: מי ששמע ולא דמע – לא שמע.

למשה אבוטבול הצטרפו 14 אמנים ואנשי תקשורת, כשבראשם עומד הרב הראשי לתל אביב הרב ישראל מאיר לאו, ובחרו בפרוייקט משותף לאתר 'איגוד בתי הכנסת' ו'חרדים 10' את הפיוט או התפילה האהובה עליהם מן הימים הנוראים.

במרכזו של הגליון עומד סקר מיוחד, עליו עמלנו בחדשים האחרונים בסיועם של ד"ר אור ענבי מאוניברסיטת בר אילן שנתן עצות טובות ועזרה בהכנה מדוקדקת של השאלון, ורואה החשבון איתמר בן חור שסייע בניתוח התשובות. אנו מודים לשני האישים הללו על עזרתם שהגיעה מכל הלב.

בסקר בחרנו להתמקד בשני פרמטרים מרכזיים: פקידת בית הכנסת, כאשר אנו מקיימים קורלציות לרמת הדת והעדה, ורמת התרומה כשגם כאן, נבחנות התשובות על פי רמת דת או עדה.

כפי שניתן לראות, חלק מהתשובות תואמות את התחושות האינטואיטיביות, אולם קיימות גם מספר הפתעות.

בגליון החודש שוחחנו עם עו"ד גלעד קורינאלדי, מי שכונה 'סנגורם של בתי הכנסת' לאור פעילותו הרבה בהצלת בתי הכנסת של גוש קטיף, על רקע החלטת בית המשפט בעניין בית הכנסת בגבעת זאב.

איש הנדל"ן אריה זולטי יוצא מידי שנה בראש קבוצה של עשרה אנשי עסקים ל'סיור סליחות' מיוחד במינו ברחבי העולם. על המסע המופלא, ותמונות ממנו בגליון זה.

במסגרת פעילותה של עמותת איילת השחר התוודענו לבית הכנסת בכפר מנחם ושוחחנו עם הגבאי ר' שמעון על

ר' דוד דוואק ברשימתו הקבועה, חושף את אחת הפרשיות המרתקות שהסעירו את העולם המערב אירופאי לפני 150 שנים: האם מנהיג יהדות גרמניה, הרש"ר הירש, ביטל את תפילת 'כל נדרי' בליל יום הכיפורים, ואם כן מדוע?

הפינות הקבועות, דבר הלכה, טורו של ר' אלון חאמי, חדשות, ורשימת רו"ח מופיעות כסדרן.

בברכת שנה טובה, וקבלת התפילות.

אליעזר היון. עורך.