דבר העורך, סיון תשע"ה

מספר ימים לפני הוצאתו לאור של גליון זה חזרתי מוועידת רבני אירופה שבעיר טולוז, במסגרת עבודתי העיתונאית.

בוועידה פגשתי את מנהלה הרבני של הוועידה, הרב משה לבל, שבתגובה להערתי כי אחוזי ההתבולות באירופה צמחו ל-80 אחוזים, גיחך במרירות ואמר כי ברוסיה, שם הוא משמש כרב וראש ישיבה, ההתבוללות עומדת על 100 אחוזים: "כדי שיהודי יתחתן עם יהודייה, צריכה להתרחש טעות סטטיסטית" הוא אומר, לא בציניות.

רבנים אחרים מספרים על קרוב ל-50 אחוזים אוכלי שחיטת חלאל [שחיטה מוסלמית] בעירם. הרפורמים נוגסים בקהלות האורטודוקסיות כמו מכרסם רעב שהגיע לחנות של נקניקיות, ולרבנים יש דילמה אמיתית האם להורות לאנשי קהילתם לעלות ארצה, או שמא עדיף להם להיוותר בניכר? "אנחנו לא עוסקים בקרוב ליהדות, או בהפצת היהדות, אנחנו עוסקים ביהדות עמה, האם היא כלל תתקיים" היטיב להגדיר זאת באזני הרב מויאל, רבה של העיר קאן המפורסמת.

חלק מהדיונים הבלתי פשוטים הללו עלו שוב ושוב בראיונות שקיימתי, ובגליון 'מעט בית מקדש' הנוכחי, הם באים לידי ביטוי בשתי כתבות. הראשונה, כוללת ראיונות ותובנות שעלו אצלי מתוך שיחה עם רבנים רבים מרחבי אירופה, והשניה סוקרת את בית הכנסת הראשי בעיר, בעקבות שיחה עם רב המקום הרב אברהם ווייל, ושליח חב"ד המקומי הרב משה חן.

בגליון הנוכחי מופיע סיפורו של גלעד חותר והקארוון 'היהודי' שהוא מפעיל, ולראיון החודש התכבדנו לשוחח עם יושב ראש הכנסת מר יולי אדלשטיין.

הגבאי שלנו מספר על חוויה מעניינת מחג השבועות האחרון, ורבי אלון חאמי כואב את אווירת הצחוק והשיחה בבית הכנסת.

בפינת ההלכה עלתה שאלה מרתקת אודות חיילים שמצאו מקלט במסגד בעת מלחמה והם מבקשים לברר האם הם יכולים לקיים שם את... תפילת מנחה?

בעקבות פנייה שהגיעה למערכת על בית כנסת ועמותה, פנינו לרואה החשבון מנחם אקרמן שניאות להשיב באופן מקצועי ורהוט כהרגלו.

חג שבועות שמח

אליעזר היון. עורך.