דבר העורך, ניסן תשע"ה

פסח הוא החג, כך נדמה לפחות, בו קיימים המנהגים הרבים והמגוונים ביותר. קהלות ישראל שפזורות היו בתפוצות הגולה הנהיגו מנהגים יפים ומעניינים, יותר מכל חג אחד. כך למשל בכמה מקומות בקהלות לוב היו שומרים את היין שנשפך ובנות רווקות היו שוטפות בו את רגליהן, כאשר קבלה מאבותיהם שהוא סגולה למצא בו זיווג. בוורמייזא שבגרמניה היו שוטפים כוסות – אחד יותר ממספר המסובים, מפני שבעל הבית קורא 'וכל דכפין ייתי וייכול' ולכן מכינים כוס אחד יותר לאורח שיגיע.

מנהגים נוספים מקהלות אחרות כמו בוכארה, פרשבורג, אמסטרדם, חובאן ועוד מופיעים במדור 'מנהגי חודש ניסן' שהשנה מופיע חלקו השני. גם מדור 'עולם כמנהגו נוהג' לחודש ניסן מופיע בחלקו השני בגליון זה, מפאת ריבוי ההלכות והמנהגים השייכים לחודש האביב.

לראיון החודש התכבדנו לשוחח עם העיתונאי, והסופר הנודע שאול מייזליש. את סיור בית הכנסת ערכנו בבית הכנסת הקטן של חסידות לעלוב שברחוב רבי עקיבא בבני ברק.

הגבאי דוד דוואק עם סיפור מעניין ולא שגרתי על פרוכת בת 67 שנים, והיועץ הארגוני ר' אלון חאמי, עם טור של יום אחרי הבחירות.

בבית ברל – קמפוס רחב ידיים באזור השרון, בן מאות חדרים, מתקיימים לימודים והשתלמויות שונות, ובמקום גם בית הארחה, לינה ואוכל. חרף מספר המבקרים הגדול, לא פעל עד כה במקום בית כנסת. לפני שבועות ספורים הקימה עמית מרדכי בסיוע המנכ"ל עמרי כהן בית כנסת חדש, זמני, כאשר בעוד שלשה חדשים, יעבור בית הכנסת למשכנו הקבוע והמפואר. גם עמותת איילת השחר, במסגרתה מופץ גליון זה, נרתמה לסייע, ותרמה ספר תורה מהודר לבית הכנסת של עמית שיוכנס עם חנוכת הבית בחודש יוני ב"ה.

נפתלי אלנברג ערך סיור קהלות מרתק בירושלים ובתל אביב, ורואה החשבון המוכשר מנחם אקרמן 'ברשימת מכולת' חשובה לקראת ביקור הרשם.

פינת ההלכה וחדשות בית הכנסת מופיעים כסדרם.

בברכת חג אביב שמח.

אליעזר היון. עורך.