דבר העורך, אדר ראשון תשע"ד

השנה באופן נדיר משהו, ניצבים אנו בפני שני אדרים: אדר ראשון ואדר שני [כך צריך לומר, ולא אדר א' ואדר ב']. חודש אדר הראשון לא משופע בחג העליז – פורים העולה אסוציאטיבית עם האיזכור של חודש אדר, ומכל מקום בהלכה מצויין כי גם בחודש אדר ראשון יש להרבות בשמחה. מדוע? האם השמחה אינה קשורה לפורים דווקא? ובכלל מדוע יש להרבות בשמחה, האם לא היו ניסים נוספים לעם ישראל במהלך השנה? ומה עם הכלל כי 'מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד'? שאלות פשוטות אלו מקבלות מענה בטורו של היועץ ר' אלון חאמי שמוצא באמצעות מענה זה גם את הקשר לשמחה מיוחדת השייכת לבית הכנסת. בפינת המנהגים וההלכות השייכות למדור 'עולם כמנהגו נוהג' עסקנו גם כן בחודש אדר ראשון ובהבדלים בינו לבין חודש אדר השני.

לראיון החודש התכבדנו לשוחח עם הרב המפורסם שמחה כהן, מחבר הספר הפופלארי 'הבית היהודי' ומי שהיה אחד ממיסדיה הראשונים של תנועת התשובה שהתפתחה לפני כחמישים שנים במדינת ישראל. הרב כהן סיפר על בית הכנסת של ילדותו ועל חיי קהילה אותם פגש בחו"ל. סיפור על קהילה בחו"ל נמצא גם בלוג הגבאי של ר' דוד דוואק שמבקש להפנות ברשימתו שאלה לכלל הגבאים, הפרנסים, והרבנים הקוראים את דבריו.

בחודש זה ייסדנו מדור חדש בשם 'נתפס בעדשתו של יעקב'. במדור זה נעלה בכל חודש ב"ה סדרת תמונות מארוע מיוחד אותו צילם האמן יעקב פלברבאום, והפעם על הכנסת ספר תורה בקיבוץ גברעם.

החודש מועלית גם כתבה ובה נתונים סטטיסטיים מרתקים אודות בתי הכנסת בארץ, כמו שיעור המתפללים, מספר בתי הכנסת, מנין היהודים הפקודים את בית הכנסת מידי יום, חג, וימים נוראים, ומספרים מעניינים נוספים בהקשר בתי הכנסת.

מדורו של רו"ח סנדרוביץ כמו גם פינת ההלכה וחדשות בתי הכנסת מופיעים כסדרם.

חודש אדר ראשון שמח

אליעזר היון. עורך.