סיור החודש: ישיבת אור יקר

רקע היסטורי
ישיבת אור יקר נוסדה על ידי הרב ירמיה הכהן לפני למעלה מעשרים שנים. הרב כהן הוא בוגר ישיבת פורת יוסף, ותלמיד של הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל. לפני כ- 20 שנים הגיע הרב כהן לצפת מתוך רצון להגיע למקום המוכשר ללימוד תורה והתעלות, מתוך יישוב הדעת ותחושת הקדושה אשר השרו עליה גדולי הדורות הקדומים [מתוך אתר הישיבה, משם נלקח חלק מן המידע]. לאחר זמן קצר הוקמה ישיבת 'אור יקר' על שמו של רבי משה קודובירו שחיבר את הספר 'אור יקר' על הזוהר. הישיבה נמצאת ברחוב האר"י פינת קרן היסוד מול קבר האר"י ז"ל, וליתר דיוק ברחוב מעלות הרמ"ק 2 בצפת.
 
 
הישיבה הינה מסוגת 'ישיבות לחוזרים בתשובה' אך בשונה משאר הישיבות מטיפוס זה, ישיבה זו איכלסה גם בחורים שהגיעו לשולי החברה כמו התנסות בסמים, ושאר מרעין בישין. ישיבה זו מפורסמת בהצלחתה בתחום זה, ובחורים רבים התחזקו והיו לבעלי תשובה. בתחילה מנתה הישיבה עשרה אברכים ובחורים ספורים, אולם עד מהרה חל גידול מבורך במספר התלמידים ומאז הוציאה הישיבה מאות בוגרים. בישיבה זו ניתן דגש גם על לימודים מעשיים כמו שחיטה, מילה, וסופרי סת"ם. רבים מבוגרי הישיבה משמשים בתפקידים אלו. ריבויים של הסופרים אגב, הביא את הנהלת הישיבה לפתוח חדר סופרים מרווח שישמש את הסופרים הכותבים באתר הישיבה, וגם בתי תפילין מיוצרים במקום.
 
הישיבה ומפעלותיה
מלבד ישיבה לבעלי תשובה קיים בישיבה גם 'כולל' בו נמסרים שיעורים גם לאנשים העובדים במרבית שעות היום. לפני כ- 5 שנים הוקם תלמוד תורה לילדי הקהילה, והישיבה מדווחת על 150 תלמידים. הלימוד בתלמוד תורה הינו על פי שיטה ייחודית: עד סוף כיתה ג משננים התלמידים את החומש ואת המשניות. הילדים לומדים על פה את כל חמשת חומשי תורה, וחלק מן המשניות, ורק אז ניגשים ללימוד הגמרא. שיטה זו מזכירה את שיטת 'הרב זילברמן' המאומצת על ידי תלמודי תורה רבים ברחבי הארץ. תלמוד התורה מקיים גם קורסים למלמדים המגיעים מן העיר צפת בו הם משתלמים במקצוע ההוראה.
 
 
מלבד מוסדות אלו קיימים גם בעיר צפת שני סניפים נוספים של הישיבה הפועלים כבית כנסת, וככולל נץ. הישיבה מקיימת גם סדרת שיעורים בצפת ובגליל ומפעילה מקווה טהרה. בנוסף קיים מעון וגנים לילדים, ומדרשיה לנשים "נווה הדסה".
 
מבנה הישיבה
הישיבה שוכנת במבנה רחב בן שלש קומות. מהעלייה מהקבר מקבר האר"י, קיימים מדרגות העולים מרחוב צה"ל לרחוב קרן היסוד, שם עומד שער הכניסה לישיבה עליה חקוקות המלים 'אור יקר'. הכניסה למקום עוברת דרך חצר רחבה ולאחריה מדרגות המובילות בית המדרש של הישיבה, המכיל כמאה מקומות. מעל בית הכנסת קיימים חדרי הפנימיה הכוללים 13 חדרי מגורים.
 
קהילה
כאמור סביב הישיבה התפתחה לה קהילה, הכוללת מלבד תלמידי הישיבה גם יהודים מן העיר צפת שלא למדו בישיבה. מוסדות הישיבה מקיימים פעילויות קהילתיות כמו ערבי חיזוק, דרשות והרצאות לנשים וגברים, נסיעות לקברי צדיקים, סעודות ראש חודש וכן הלאה.
 
הפולמוס
בשנים האחרונות נתונה היתה הישיבה בעיצומו של פולמוס סביב שאלת ההשקפה החסידית. הישיבה פירסמה חוברת בה הותקפה שיטתה של החסידות ובפרט את חסידות ברסלב. החוברת עוררה תסיסה רבה ומכתבים מרבנים רבים התפרסמו כנגד פרסומים אלו בהם נכתב "איך נוכל לראות כשמעליבים במלאכי אלוקים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו בדברי הבל ושקר ובהוצאת שם רע". הפולמוס טלטל את החברה החרדית – חסידית ומודעות כנגד פרסומי הישיבה כיסו את קירות הריכוזים החרדיים. מאידך, בישיבה טענו שהפרסומים האלו נעשו ל'שם שמים' והם נכתבו רק מתוך 'צורך השעה'.