כוחו בחורבנו עוד לפני שהחריבוהו הירדנים, הפך המקום היומרני למקום תפילה עזוב, המבקש משלימים למניין. ספק אם טובה הבנייה המחודשת, במקום שהחוט השוזר את תולדותיו הוא תקווה ואכזבה   ראובן גפני / מ...
בתי כנסת בירושלים   ג'קי לוי מעדיף אותם קטנים ושכונתיים, וממליץ על שניים "חמודים". מנחם מיכלסון מגלה איפה אפשר לתפוס חתן ודוד קרויאנקר נותן בהם סימנים. סיור בין בתי הכנסת של ירושלים, ל...
תמונה יפואית  בשנת 1740 נוסד בית הכנסת היהודי הראשון ביפו, והתמודד עם סביבה ערבית מנוכרת ולעיתים עוינת. שלוש מאות שנים מאוחר יותר, ממתמודד...
חוזרים לבית הכנסת בימי התשובה שבין ראש השנה ליום הכיפורים פוקדים הרבה יותר מתפללים את בתי הכנסת. דובי זכאי יצא לסיור בין בתי התפילה העתיקים ומשרטט את תחושת הקדושה לצד ההיסטוריה והפיקנטריה שלהם &nb...
מונח בקרן זווית בית הכנסת שבתחנה המרכזית החדשה בירושלים, מתאים עד מאוד לדמותה של התחנה. לירושלים עצמה, הוא מתאים הרבה פחות ...
בתי כנסת ספרדיים    במבנים שגילם עולה על 500 שנה שמורים ספרי תורה עתיקים ומקומות בהם התגלו מלאכים   כוך קטן בו התגלה אליהו הנביא, אתר לזכר מסתגף מהאגדות שנכשל במשימתו והתאסלם, ב...
בתי כנסת אשכנזיים    פה אפשר לחוש את אווירת ההוד והמסתורין שהיו מנת חלקה של צפת במאות הקודמות   ערב רעידת האדמה הגדולה בצפת, בשנת 1837, פעלו בצפת למעלה מחמישים בתי כנסת, עשרות ב...
חגי גלנט / מדריך סיורים בירושלים       נצא היום לביקור בארבעת בתי הכנסת הספרדיים ע"ש רבן יוחנן בן זכאי.   אופן ההגעה: ברכב פרטי אל הרובע היהודי (חניה בתשלו...