רימון


רימון

קישוט לספר תורה בבית הכנסת. בשיר השירים (ד ג) מהווה הרימון סמל ליופי: "כפל הרימון רקתך". עיצובו הנאה של הפרי וה"כתר" שבראשו הפכו את הרימון לסמל, המופיע פעמים רבות מאוד בעיטורי משקופים של בתי כנסת, על גבי מטבעות ועל תשמישי קדושה אחרים.

בקצות מעילו של הכהן הגדול, שעבד בבית המקדש, היו תלויים "פעמון ורימון" לסירוגין. עד היום נוהגים לכנות את קישוטי הכסף שעל גלילי ספר התורה "רימונים", מכיון שבתקופות קדומות היו מעצבים אותם בדמות הרימון.

על פי המסורת יש ברימון 613 גרעינים, כמנין תרי"ג מצוות, ואף חז"ל דרשו: "כפלח הרימון רקתך - שאפילו הריקים שבעם ישראל מלאים מצוות כרימון".

בקהילות ישראל רבות נוהגים לאכול רימון ביום השני של ראש השנה. מברכים עליו ברכת "שהחיינו" ואומרים: "יהי רצון, שנרבה זכויות כרימון".