עזרת נשים

עזרת נשים

מקום מיוחד בבית הכנסת לנשים הבאות להתפלל, כדי למנוע עירוב בין שני המינים, העלול ליצור אוירה של קלות ראש במקום נכבד זה. מקור המנהג קדום ביותר. בשמחת בית השואבה, שעה שנשים רבות היו באות להשתתף בשמחת החג, היו מתקינים גזוזטרה מיוחדת בבית המקדש, שעליה עמדו הנשים וצפו במתרחש. (הניקוד עֲזָרַת הוא עפ"י התרגום הארמי לשמואל א' פרק ג' פסוק ג' 'עֲזָרַת לואי').