ראיון: ס. השר הרב אלי בן דהן

שלום לרב בן דהן ותודה על הסכמתך להתראיין למגאזין 'מעט בית מקדש'.
ראשית אנו מברכים אותך מכל לב בכניסתך לתפקיד, יהי רצון שתצליח לפעול ולעשות רבות ונצורות למען העם היושב בציון.
 
השאלות, סביב ענין בתי הכנסת:
האם אנחנו צפויים לשינויים בסדרי העדיפויות של המשרד בנושא של תקצוב בניה ושיפוץ של בתי כנסת?
 
לפני זמן קצר מוניתי לתפקיד וכבר התחלתי בשינויים. המכנה המשותף של השינויים וגם הקו המנחה הוא הצורך להפוך את שירותי הדת לידידותיים ונגישים עבור כלל אזרחי ישראל, הכל במסגרת ההלכה היהודית. אנו בוחנים בימים אלה את הסוגיה של פיתוח וסיוע למבני דת. אנו מקווים לגבש בשבועות הקרובים קריטריונים בנושא. כאשר ברור שהעדיפות הראשונה והעליונה תהיה לבניית מקוואות במקומות שבהם אין מקווה.
 
האם אתם מתכונים לפרסם באתר המשרד את רשימת בתי הכנסת בישראל, דבר שעדיין לא נעשה?
למיטב ידיעתי, אין במשרדנו רשימה של בתי כנסת. נשמח להסתייע במאגר של איגוד בתי הכנסת ולפרסם אותו.
 
האם אתם מתכוננים לפעול למען הנגשת בתי הכנסת לנכים, דבר שעדיין לא בוצע?
אנו רואים חשיבות גדולה בהנגשת בתי הכנסת ונעשה מאמץ בעניין הזה. במסגרת שינוי הקריטריונים לפיתוח וסיוע למבני דת, אנו נכניס גם את נושא הנגישות  שיטופל על ידינו בעז"ה.
 
אילו רעיונות נוספים אתה מביא אתך בהקשר לקהילות ולבתי הכנסת?
באופן עקרוני, אני מעוניין לפתח את נושא רבני הקהילות ולתת לקהילות המאורגנות מקום מרכזי בשירותי הדת. אנו בונים מודלים בעניין ונפרסם אותם במועד המתאים. ככל הנראה, לא נאמץ מודלים קיימים של ארגונים אחרים.
 
נעבור לנושאים נוספים ברשותך: בתקשורת מדובר רבות על הרפורמה בשירותי הדת. על מה מדובר?
קודם כל אני מעדיף לקרוא להמהפיכה או התחדשות. המילה 'רפורמה' קצת בעייתית בשבילנו... יש בה שלושה ענייניים מרכזיים, אחד: פתיחת אזורי הרישום כך שכל אחד יוכל להירשם לנישואין בכל מקום שבו הוא יבחר. הוא לא יהיה מוגבל במקום מגוריו הדבר יביא לתחרות בריאה בין מחלקות רישומי הנישואין בכל הארץ, יביא להתחדשות, להתייעלות, ויביא להפיכת השירות ליותר ידידותי עם הפנים לאזרח.
 
מה הנושא השני?
ניתוק הפוליטיקה משירותי הדת. עד היום ראש המועצה הדתית היה נבחר מתוך חברי המועצה הדתית שהם אנשים פוליטיים שנבחרים בדרך של עסקים פוליטיים דרך נציגי העירייה, נציגי שר הדתות והרבנות המקומית. היום הוא ייבחר במכרז פומבי על פי אמות מידה מקצועיות. אנחנו מתכננים לקבוע אמות מידה יכולות ניהוליות מוכחות  של כישורים ניהוליים וניסיון כל הדבר הזה יהפוך אותנו למציאות שבה מי שיהיה ראש המועצה הדתית יהיה אדם שכל כולו מקצועיות ולא בעל קשרים פוליטיים.
 
קיימות טענות שרפורמה או מהפכה כפי שקראת לה, תפגע בטהרתו של הגיור הכשר, מה יש לשר לומר על כך?
אני אומר כך: אם יש במערכת רבנים רושמי הנישואין הם יישארו בתפקידם. מי שנותן להם את הכשירות זה הרבנות הראשית לישראל. אם לדעת הרבנות הראשית לישראל יש היום מישהו במערכת שהוא איננו ראוי שהוא פועל בניגוד להלכה - אני אישית לא מאמין שיש דבר כזה - אבל אם יש דבר כזה זה בדיוק התפקיד של הרבנות הראשית לישראל לפקח ולבקר את רושמי הנישואין, ושוב, אם יש כאלו שהם מבחינתם נראים להם שאינם ראויים  זאת סמכותה של הרבנות הראשית לישראל לשלול מהם את הרישיון שהם עצמם נתנו להם. מכיוון שאני לא מבצע שינוי במה שהרבנות הראשית קבעה אני לא רואה כל בעייה הלכתית בעניין.
 
לסיום, מהו 'בית הכנסת שלך'? בית הכנסת שהטביע עליך את חותמו?
בית הכנסת בו אני מתפלל הוא בית הכנסת "זוהר מיכל" בשכונת חומת שמואל. ובית הכנסת שהותיר עלי את חותמו הוא בית הכנסת "בית אל" בעיר באר שבע, בו היית מתפלל עם אבי ז"ל וסבי ז"ל.
 
תודה על הברכות.